Naše aktivity

Vzniklo  v októbri 1994, a to ako vydavateľ nášho mesačníka M ROSA. M ROSU som založil  už v októbri 1993 pod iným združením, ako samostatný časopis pre uverejňovanie posolstiev a zjavení Panny  Márie u nás v Litmanovej , ale aj inde vo svete. K založeniu M ROSY  sme pristúpili preto, lebo v iných periodikách – či už katolíckych alebo  sekulárnych, sme v tomto smere narážali na tuhý odpor.

V stanovách nášho združenia sme preto na prvé miesto dali šírenie misie Panny Márie v dnešnom svete. Ďalšie stanovy sa týkajú všetkého, s čím súvisia jej posolstvá – zakladanie modlitbových skupín, charitatívna činnosť, pomoc sociálne a zdravotne postihnutým, pomoc väzňom, charitatívne zbierky obetiam katastrof a vojny.

Združenie  Magnificat sa stalo rýchle známym, ako aj časopis M ROSA. Prispela k tomu aj skutočnosť, že  som bol predtým činný ako disident-novinár  v odboji proti komunizmu, a po prevrate v Slovenskom denníku.

Činnosť Magnificatu sa rozbehla ešte pred jeho založením a to humanitárnou pomocou v Bosne a Hercegovine prostredníctvom medžugorských františkánov, konkrétne pátra Slavka Barbariča, dnes už nebohého.  Dostali sme sa dokonca s kamiónom až do obliehaného Mostaru. To bolo ešte v roku 1992. Počas činnosti Magnificatu sme vďaka našim čitateľom zozbierali milióny korún najmä pre siroty na Ukrajine, kde sme zásobovali pekárne o. biskupa Hnilicu, ktoré pečú chlieb  tým najbiednejším, poskytli sme zbierku na obete záplav na Ukrajine aj v Čechách, na rôzne problémy na Slovensku, vojnovým sirotám v Bosne a Hercegovine.  Snažíme sa bojovať proti narkománii, v roku 1996 sme pozvali pátra Joza Zovka z Medžugoria, ktorý absolvoval po Slovensku dva týždne  prednášok pred desaťtisícmi poslucháčov. Následne sme pozvali na podobné turné aj bývalých narkomanov zo známeho Cenacola, ktorí  zaznamenali podobný úspech ako o. Jozo. Podieľali sme sa aj na sprostredkovávaní ciest mladých narkomanov do Cenacola, a keďže sa náš časopis dostáva aj do väzení, snažíme sa pôsobiť aj tu, pravdaže nie je to vo veľkej miere, sú to jednotlivé prípady – viackrát sme sa zaručili pri podmienečnom prepustení, raz sme dokonca v jednom prípade vymohli čiastočnú milosť u prezidenta SR. Poskytujeme tým najbiednejším kontakty , v poslednom čase cez našich členov – väzňov sme mali aj väzenské Vianoce – t.j. nákupy a balíčky pre tých, ktorí nemajú  žiadne styky mimo väzenia. Naša pomoc viazne na tom, že sme veľmi úzky team, a tých, ktorí potrebujú pomoc, je neúmerne veľa, a nakoniec – bohužiaľ ani u duchovných činiteľov sme nenarazili na žiadnu  citeľnú podporu. V poslednom čase sami potrebujeme pomoc. Niekedy mám z toho pocit, že sme ako misijná stanica niekde v cudzine, ktorú vládne úrady len trpia, a podporujú ju len tí najchudobnejší miestni obyvatelia.

Snažíme sa pôsobiť aj ako vydavateľstvo. Mnohé svedectvá, ktoré nám čitatelia za tie roky poslali, sme vydali v dvoch dieloch knihy pod názvom Čakám vás v Nebi,  90-roky v Medžugorí z pera sestry Emmanuely sme vydali k 20 výročiu Medžugoria pod názvom Pošlem Vám svoju Matku.Najúspešnejším bolo  vydanie knihy Diaľnica do pekla, ktorá pojednáva o teoretickom i praktickom slobodomurárstve, hnutí New Age a jeho spôsoboch, až do týchto posledných dní. Teraz sa nám zdá, že všetko v tejto knihe (vyšla v roku 2000), sa plní. V roku 2002 sme oficiálne požiadali prešovského biskupa Jána Hirku o schválenie zjavení Panny Márie v Litmanovej. Odpoveď znela – počkať. Dnes je už v Prešove nový biskup.

V  našom štúdiu  sme pripravili aj videokazety   Ohnisko mieru (téma Medžugorie) ešte z čias vojny – rok 1992,  Jediná Nádej (návšteva Don Gobbiho na Slovensku v roku 1996), Čas rozhodnutia(Litmanovské zjavenia Panny Márie a Cesta na horu Zvir – dokumentárnu  reportáž na pozadí Litmanovej. V tomto roku sme pripravili CD s rozhlasovou reportážou Zore slobody o známej „sviečkovej manifestácii“ 25. marca 1988 , proti ktorej komunistická polícia kruto zasiahla a ktorá slávi 15 výročie. Všetky tieto publikácie a video si môžu záujemci objednať prostredníctvom našich stránokwww.magnificat.sk

K činnosti Magnificatu, ktoré považujeme za kľúčové, je verejná podpora našich biskupov v boji proti potratom, podporujeme našich kresťanských politikov  proti amorálnym tendenciám Európskej Únie. Organizujeme

podpisové aktivity, najnovšie sme podporili  petíciu za referendum o NATO, pretože nechceme , aby to rozhodli „o nás bez nás“. Naša publicistika sa   radikálne zameriava proti vstupu do EÚ a do NATO, pretože v tom vidíme nástup mimoriadne nebezpečnej a zákernej totality.


Pomôžete Gabike?

Milí priatelia, v dennej tlači sa objavila správa  o štvorročnej Gabike Drenkovej z Hlohovca, ktorá sa narodila s  rázštepom chrbtice.  Okrem toho, že je bolestivý, môže tento stav kedykoľvek privodiť ďalšie  životunebezpečné komplikácie. Slovenskí lekári považujú operáciu za riskantnú, avšak v rakúskom Linzi sú ochotní operovať dievčatko okamžite. Operácia bude stáť 1, 6 milióna Sk. Po zverejnení prípadu dobrodinci  za krátku dobu  vyzbierali na túto operáciu vyše 800 000 korún, viac ako polovicu spomenutej sumy. Ešte zostáva 800 000 Sk, aby rakúski lekári Gabike pomohli.

Preto prosíme aj my Vás touto cestou, milé naše sestry a bratia, aby ste podľa svojich možností pomohli doplniť Gabike chýbajúce prostriedky na operáciu.

Nech Vás Panna Mária, Kráľovna mája, požehná!

Konto pre Gabiku: ČSOB Košice,

číslo účtu 413952763-7500,

variabilný symbol: 0104,

kontakt: Ľubica Drenková, 0908 497 552

Anton Selecký