Medžugorie 2. júla 2011: Pozývam vás k očisteniu

257


„Drahé deti!
Dnes vás pozývam k vašej jednote s mojím Synom – ťažkému
a bolestnému kroku.
Pozývam vás k úplnému priznaniu a vyznaniu hriechov, k očisteniu.
Nečisté srdce nemôže byť v mojom Synovi a s mojím Synom.
Nečisté srdce nemôže dať plod lásky a jednoty.
Nečisté srdce nemôže konať správne a spravodlivé veci, nie je príkladom
krásy Božej lásky tým, ktorí ho obklopujú a ktorí ju nespoznali.
Vy, deti moje, zhromažďujete sa okolo mňa plní nadšenia,
túžob i očakávania a ja prosím dobrého Otca, aby do vašich očistených
sŕdc vložil skrze Ducha Svätého môjho Syna, vieru.
Deti moje, poslúchnite ma, poďte so mnou.“

Kým Panna Mária odchádzala, na ľavej strane sa ukázala tma a na pravej strane
kríž akoby v zlatom svetle.

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej Soldovej, Medžugorie, 2. júla 2011