Litmanovské zvesti

490

 

Milí priatelia,  prinášame vám Litmanovské zvesti od o. Vasila Kindju.  Hora Zvir žije intenzívnym duchovným a pastoračným životom.  Pravidelne tu slúži sv. liturgie vladyka a metropolita Slovenska Mons. Ján Babjak.  Ako píše o. Vasil, navštívila Horu Zvir aj konzulka Ukrajiny na Slovensku pani Oľga Benč.  Svätyňu na Hore Zvir  možno navštíviť kedykoľvek,  je pod stálou duchovnou správou, s denným duchovným programom a sv. liturgiou.                (anse)

minizvesti 2 (1)

Púte na Horu Zvir sa naďalej konajú v prvé nedele po prvom piatku, vrátane fatimských sobôt. Informácie o dianí v Litmanovej možno získať na nasledujúcich kontaktoch.

 

Duchovný správca Hory Zvir:

Mgr. Marcel Pisio e-mail: marcelpisio@gmail.com
Tel.: + 421/911 811 272     + 421/911 811 272 Litmanová , 065 31 pošta Jarabina

Rektor chrámu a kaplnky Nepoškvrneného Počatia – Hora Zvir:

ThDr. Ing. Vasil Kindja, PhD. e-mail: vkindja@gmail.com

Tel.: + 421/903 982 057 Litmanová 217, 065 31 pošta Jarabina

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová č. 10 065 31 Litmanová

Správca farnosti:

Mgr. Rastislav Janičko Tel.: + 421/52/4367 105 alebo + 421/911 912 643

Číslo účtu (v Tatrabanke): 262 211 2161/1100 e-mail: litmanova@grkatpo.sk