Kráľovná pomoci, Dechtice, 15. novembra 2013: Modlitba je vzácny dar

211

„Moje deti! 
   Som vašou matkou, ktorá sa neprestajne za vás prihovára u svojho Syna. Modlitba je vzácny dar, ktorej hodnotu spoznáte až vtedy, keď sa pre ňu otvoríte a zakúsite jej hojné požehnanie. Tak veľmi si želám, aby ste si zamilovali osobnú modlitbu. V pôvabe jej ticha vám Boh načúva a vy môžete načúvať Jemu. On sa vám prihovára a vy sa môžete prihovárať Jemu. On hľadí na vás a vy môžete hľadieť na Neho.

Keď zotrvávate v Pánovej prítomnosti, ponorené v Jeho láske, je to vzácny čas, ktorý nikdy nie je premrhaným časom. A ak vaše srdcia zahalí tieň starostí, ktoré vás budú odvracať od modlitby, zložte ich na Pána a majte k nemu dôveru. On sa už postará. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. novembra. 2013   http://www.avemaria.sk/dechtice/

Robert3

 

Pred časom sme oznámili, že dechtickí vizionári odmietajú šírenie letákov v slovenčine aj preložené do ďalších jazykov, ktoré sa rozdávajú pri prvonedeľných pútiach pod horou Boričky v Dechticiach.  

Šlo o obavu, že texty môžu byť nepresne alebo zle preložené, čím by sa skreslil ich význam a obsah.

V súčasnosti došlo k dohode medzi producentami a šíriteľmi týchto letákov s podmienkou dodržiavania dohovoru s vizionármi.

V súčasnosti už výhrady proti týmto letákom zo strany vizionárov neplatia.  Vizionári ďakujú šíriteľovi za ochotu jednak posolstvá šíriť a jednak dohodnúť sa na podmienkach.

Zároveň mu vyprosujú Božie požehnanie.   ( r )