Kráľovná pomoci, Dechtice, 15. 4. 2013: Svedčite láskou sŕdc

304

DechticePannaM%C3%A1riaMoje deti!

Pozrite na jarnú krajinu, ktorá svojou krásou a prebúdzajúcim sa životom svedčí o veľkej Božej láske a dobrote. Modlite sa, aby Božia láska a odpustenie vstúpili do sŕdc, ktoré bažia po vojne a seba zničení. Želám si, aby ste sa v Ježišovi stali poslami života.

Radujte sa, že Ježiš nezostal v hrobe, ale žije. Nech vám nič nezoberie túto radosť, pretože náš Spasiteľ porazil všetko zlo. Buďte živým svedectvom o Ježišovom víťazstve, ktoré je aj vašim víťazstvom. Nech sa vaše pery neboja hovoriť.

No predovšetkým svedčite láskou svojho srdca, pretože slová bez lásky nestačia. Ponáram vás do lásky zmŕtvychvstalého Ježišovho srdca a mojej materinskej lásky.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. apríla 2013