Kráľovná pokoja, Medžugorie: Ja vám pomôžem! (správy sestry Emmanuely)

466


Citát:  „Vy, národy tejto doby vedzte, že ste pod ochranou „Panej všetkých národov!“ (Panna Mária v Amsterdame)

Magnificat Slovakia ponúka rýchly presun do Medžugoria a späť:
http://www.magnificat.sk/2012/04/magnificat-slovakia-rychly-presun-k-duchovnej-pomoci-do-medzugoria/

Drahé „deti Medžugoria“, chvála Ježišovi a Márii!

Posolstvo odovzdané 2. mája 2012 Mirjane, pri Modrom kríži:

„Drahé deti! S materinskou láskou vás prosím: podajte mi svoje ruky, dovoľte mi, aby som vás viedla. Ja, ako Matka, vás chcem zachrániť od vojen, zúfalstva a večného vyhnanstva. Môj Syn svojou smrťou na kríži ukázal, ako veľmi vás miluje, obetoval sa kvôli vám a vašim hriechom. Neodmietajte Jeho obeť, neobnovujte svojimi hriechmi Jeho utrpenie, nezatvárajte pred sebou bránu raja.

Deti moje, nestrácajte čas, nič nie je dôležitejšie ako jednota s mojím Synom. Ja vám pomôžem, pretože nebeský Otec ma posiela, aby sme mohli spoločne ukázať cestu milosti a spásy všetkým tým, ktorí ju nepoznajú. Nemajte zatvrdnuté srdcia, dôverujte mi a klaňajte sa môjmu Synovi. Deti moje, nemôžete byť bez pastierov, nech sú každý deň vo vašich modlitbách. Ďakujem vám.“

Z väzenia k Márii

Dňa  27. apríla tohto roku sa jeden muž – Ján z ostrova La Réunion (Indický oceán) – zúčastňuje francúzskej sv. omše,. Deň predtým poskytol svedectvo o svojom obrátení svojej skupine pútnikov a všetci boli uchvátení. Je treba dodať, že Ján práve vyšiel z väzenia, kde sedel za vraždu jedného muža.

Ján, pôvodom katolík, vo svojich 14-rokoch opustil náboženskú prax. Začal s drogami, alkoholom, zlými kamarátmi. Žil so svojou družkou Jessikou. V r. 2003 počas jednej hádky s Gilbertom ho v ohrození udrel ho tak silno, že Gilbert na mieste zomrel. Ján bol odsúdený na 12 rokov.

Jessika bola v r. 2008 v Medžugorí a zažila tam svoje obrátenie. Po svojom návrate učí Jána, ktorý je stále vo väzení, modliť sa s ružencom. Ján podľa vlastných slov usudzuje, že ho to „uzdravuje z bolestí, ktoré má v hlave a v srdci.“ Taktiež usilovne číta Bibliu. Iná osoba mu zas hovorí o ruženci a o Medžugorí.

Z väzenia vychádza na Veľký piatok, 6. apríla2012 ajeho prvá myšlienka je, vyspovedať sa po 17. rokoch vzdialených od Cirkvi. Potom prosí o sv. omšu za pokoj Gilbertovej duše. Jeho najväčším prianim je, dostať sa do Medžugoria. Dobrí ľudia mu ponúknu cestu a 27. apríla  je Ján medzi nami na poslednej sv. omši. Poznajú ho iba pútnici z jeho skupiny a vedia, odkiaľ pochádza.

Počas kázne, kňaz urobí niečo nezvyčajné: zavolá Jána k mikrofónu a požiada ho, aby svojím svedectvom ilustroval príbeh obrátenia sv. Pavla, ktorý bol slepý, bol uzdravený zo svojej slepoty a pripútal sa ku Kristovi. Ján prednesie niekoľko prostých slov a vráti sa na svoje miesto. A tu sa stane nevídaná vec: v tejto malej kaplnke, 1000 míl od ostrova Réunion, bola na sv. omši prítomná Gilbertova rodina, rodina muža, ktorého Ján zabil! Predstavme si ten šok!

V ten deň sa nebo ešte raz otvorilo v Medžugorí, pretože po sv. omši padli jedni druhým do náručia a plačúc sa zmierili. Plakali dojatím a radosťou, že spoznali Ježiša a Máriu, ktorí ich vytiahli z pekla! Keby som nebola prítomná na tej omši, nebola by som schopná veriť tomu, čo sa tam odohralo!

Posolstvá k národu

Panna Mária sa zjavovala v Amsterdame od r. 1945 do r. 1959 Ide Peerdemanovej, pod názvom „Pani všetkých národov“. Dala jej celkom jednoduchý liek proti nebezpečenstvu korupcie, kalamít a vojen, (medzitým známy) obrázok s modlitbou. V r. 1955 Panna Mária povedala: „Vy, národy tejto doby vedzte, že ste pod ochranou „Panej všetkých národov!“ Vzývajte ju ako Orodovníčku, proste ju, aby odvrátila všetky kalamity. Ako Matka nás varuje pred nebezpečnými udalosťami. Vyhneme sa im, keď začneme praktizovať jej rady!

Francúzsky (a každý) národ, prečítaj potichu a niekoľkokrát posolstvo z 2. mája t.r. a nahraď oslovenie „Drahé deti“ za „Drahý národ…“

Duch Svätý vnukne každému svetlo, obsiahnuté v tomto posolstve nacestu, akou by mala ísť naša (a každá) krajina.

Je treba tiež spomenúť niektorých prorokov, ktorí trpeli pre Francúzsko, keď videli, čo sa pripravuje. Nám najbližšia je Marta Robinová (1901-81):

„Francúzsko padne veľmi hlboko, hlbšie ako ostatné národy kvôli svojej pýche a zlým vodcom, ktorých si zvolia. Bude mať nos v prachu. Už tu nebude nič. Ale vo svojej biede si spomenie na Boha. Bude k Nemu volať a bude to sv. Panna, ktorá ho príde zachrániť. Vtedy Francúzsko znovuobjaví svoje poslanie „Najstaršej dcéry Cirkvi“, bude miestom najväčšieho vyliatia Ducha Svätého a znovu bude posielať misionárov do celého sveta.“

Niekoľko proroctiev „malej Arabky“, Maryam z Betlehema: Francúzsko, pros o odpustenie, hovoril Ježiš, pros o odpustenie!

„Francúzsko vykonalo príliš dobra v misiách, než aby ho Boh opustil. Bude sväté, ale ešte nenadišiel ten čas. Ak sa národ modlí a obráti sa, skúška bude malá. Inak to pôjde od pádu k pádu.“ Maryam hovorí, že Boh „bude mať potešenie v lone Francúzska.“ Ale Ježiš hovorí, že predtým je nutné, aby prešlo sitom, aby nebolo úplne nič, aby som Ja bol na čele armády, aby si všetky národy hovorili medzi sebou: „Skutočne, Najvyšší je ten, kto je na čele Francúzska! Všetci to budú kričať jednými ústami, jedným hlasom,….aj bezbožní.“

Alebo „Filiola“, táto veľká a veľmi jednoduchá mystička z parížskeho regiónu (1888-1976): „Nepriateľ získa územie. Všetko mohlo byť inak! Ale Cirkev zvíťazí navzdory Satanovi a jeho pomocníkom…“ (17.6.1975). „Francúzsko dostane veľkú ranu. Najsvätejšie Srdce Ježišovo je tak hanobené, Sv. Ježišovo ľudstvo tak deformované, roztrhané vlastnými!…“ (29.4.1974). „Ó, Francúzsko bude trpieť kvôli svojej neviere v Ježiša, v jeho ľudstvo. Francúzsko bude pokorené. Jeho pýcha bude trpieť… Ale Ježiš bude vládnuť…“

(Filiola, Chemin de Lumiére“, vydavateľstvo Téqui)

Modlitby za voľby

Na mnohých miestach sa vytvorili skupiny príhovorov, aby modlitbou pripravili nastávajúce voľby, aby prosili Pána o parlament žičiaci životu,

 aby tam neboli ľudia, ktorí podnecujú nesprávne zákony, ktoré sa stavajú proti Zákonu Pána a zámerom Jeho lásky. Každý sa môže rozhodnúť pre niečo konkrétne, so svojimi blízkymi, keď sú veriaci, robiť reťaz modlitby. Ideou je, zaistiť celé dni neustálej modlitby. Aj v Egypte, naša rodina „Deti Medžugoria“ robí veľký modlitebný útok v dňoch 18.-21. mája za voľby. Pripojme naše srdcia a naše hlasy k tým ich, aby miestni kresťania mohli žiť slobodne vo svojej viere!

Drahá Gospa, ty si nám povedala: „Drahé deti, potrebujem vás, bez vás nemôžem pomôcť svetu!“ Nechceme ti chýbať! Tým viac, že my sami, viac ako kedykoľvek, Ťa potrebujeme! Podávame Ti naše ruky, aby sme kráčali s Tebou, ale drž nás ešte silnejšie!

sr. Emmanuela, Medžugorie, 15. mája 2012