Kráľovná pokoja, Medžugorie 2. septembra 2012: Prijmite misiu a nebojte sa!

361

 

“Drahé deti. Pokiaľ moje oči hľadia na vás, moja duša hľadá duše s ktorými chce byť jedno. Duše, ktoré pochopili dôležitosť modlitby za tie moje deti, ktoré nespoznali lásku Nebeského Otca. VOLÁM VÁS, PRETOŽE VÁS POTREBUJEM ! Prijmite misiu a nebojte sa, posilním vás. Naplním vás svojimi milosťami.

 

Svojou láskou vás ochránim od zlého ducha. Budem s vami. Svojou prítomnosťou vás budem utešovať v ťažkých chvíľach.

Ďakujem vám za otvorené srdcia. Modlite sa za kňazov. Modlite sa, aby jednota medzi mojim Synom a nimi bola ešte pevnejšia, aby boli jedno.

Ďakujem vám.”

Prostredníctvom Mirjany Dragičevič – Soldovej, Medžugorie, 2. septembra 2012

Misia Panny Márie
http://www.mariadinazareth.it/apparizioni%20dal%201800%20ad%20oggi.htm

Kríž nad Medžugorím počas večernej sv. omše dňa 15. augusta 2012, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie

Ovocie Medžugoria

Mnohí hovoria: „My nepotrebujeme posolstvá, veď máme Evanjelium, kostol, Cirkev, sviatosti.“
Je pravda, že to všetko máme. Ale napriek tomu je veľa hriešnikov, ateistov… Práve na pútnických miestach posolstvá Panny Márie a jej každodenná prítomnosť pomohli viacerým ľuďom nájsť vieru. Z Písma svätého: „Charizmy Ducha Svätého. Jeden dostáva… dar uzdravovania, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať“ (1 Kor 12, 4-11).
„…vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať…“ (Sk 2, 16-21).

„Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka“ (Mt 10, 41).
„Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte!“ (1 Sol 5, 19-20).
„Vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky“ (Mk 13, 21).
„Chráňte sa pred falošnými prorokmi… Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná, alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie“ (Mt 7, 15-20).
Cirkev mala vždy právo a povinnosť takéto súkromné zjavenia skúmať a vysloviť o nich svoj úsudok. Keď ho vysloví príslušná komisia, tomuto úsudku sa podrobíme. Keby komisia zistila podvod alebo chorobný duševný stav vizionárov, podrobíme sa úsudku komisie.
Čo je ovocím Medžugoria? Medžugorská farnosť prijala 1100 vojnových utečencov. Vzniklo tu mnoho spoločenstiev – modlitbových, rehoľných, pre liečbu narkomanov, alkoholikov. Mnohé spovede, početné obrátenia.
Medžugorie sa stalo mocným ohniskom obnovy kresťanského života, ktorá sa odtiaľ spontánne šíri a priťahuje ľudí z celého sveta. Takáto duchovná aktivita nemá v modernej dobe obdobu. Za 15 rokov sem prišlo 22 miliónov pútnikov modliť sa, postiť sa, sláviť sv. omšu, adorovať pred Kristom. Na 10-te výročie zjavení prišlo do Medžugoria 150 000 pútnikov. Odhaduje sa, že Medžugorie navštívilo tisíc biskupov a kardinálov (Medžugorie č. 37/1995), taktiež 100 000 kňazov (Medžugorie II.).
Na 15. výročie zjavení sv. omšu celebrovalo 211 kňazov. V auguste 1997 sväté omše koncelebrovalo 3684 kňazov z domova i zo zahraničia.
V Medžugorí sa vyspovedalo vyše milióna ľudí. Medzi nimi tisíce takých, ktorí sa nespovedali viac ako 10, 20, 40 rokov.
Biskup Harris z Liverpoolu: „Spoveď, hlavný zážitok z Medžugoria: obnova a obrátenie… Na sviatok Povýšenia sv. Kríža som videl, ako viac než 50 františkánskych kňazov spovedá. Čo je pre mňa v Medžugorí zvlášť zjavné, je vnútorná potreba vyspovedať sa. Ľudia sú tu skutočne ochotní vojsť do seba a kajať sa.“
Páter Dietrich von Stochausen z Nemecka: „Za pol druha roka som tu v spovednici strávil viac času ako za predchádzajúcich 22 rokov svojej kňazskej služby.“
Vicka: „Gospa nám radí, aby sme pravidelne chodili na svätú spoveď, najmenej však raz mesačne.“