Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. júna 2013: „Poďte za mojím Synom“

474

MariaMedzugorieDrahé deti,

v týchto nepokojných časoch vás nanovo pozývam ísť za mojím Synom, nasledovať ho. Viem o bolestiach, utrpení a ťažkostiach, ale v mojom Synovi si oddýchnete, v ňom nájdete pokoj a spásu. Deti moje, nezabudnite, že vás môj Syn svojím krížom vykúpil a umožnil vám byť opäť Božími deťmi, nanovo môcť volať nebeského Otca: „Otče!“

Aby ste boli hodní Otca, milujte a odpúšťajte, lebo váš Otec je láska a odpúšťanie. Modlite sa a postite sa, pretože to je cesta k vášmu očisteniu, to je cesta k spoznávaniu a poznaniu nebeského Otca. Keď spoznáte Otca, pochopíte, že potrebujete len jeho.“

Mirjana2a

 

(Toto povedala Panna Mária rozhodne a dôrazne) – „Ja, ako matka, chcem svoje deti v spoločenstve jedného ľudu, v ktorom sa počúva a uskutočňuje Božie slovo. Preto, deti moje, poďte za mojím Synom, buďte s ním jedno, buďte Božími deťmi.

Milujete svojich pastierov tak, ako ich môj Syn miloval, keď ich povolal, aby vám slúžili.

Ďakujem vám.“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,

Medžugorie,  2. júna 2013