Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. januára 2011: Otvorte sa Otcovi..!

233

„Drahé deti! Kým s materinskou ustarostenosťou pozerám do vašich sŕdc, vidím v nich bolesť a utrpenie; vidím ranenú minulosť a neustále hľadanie; vidím svoje deti, ktoré chcú byť šťastné, ale nevedia ako. Otvorte sa Otcovi. To je cesta ku šťastiu – cesta, ktorou vás chcem viesť.

Boh Otec svoje deti nikdy nenecháva samé, najmä nie v bolesti a zúfalstve. Keď to pochopíte a prijmete, budete šťastní a vaše hľadanie sa skončí. Budete milovať a nebudete sa báť. Váš život bude nádejou a pravdou, ktorou je môj Syn. Ďakujem vám. Prosím vás, modlite sa za tých, ktorých si môj Syn vyvolil. Nesúďte, pretože všetci budete súdení.“


Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. január 2012