Kandidát na prezidenta SR prof. Milan Melník na audiencii u arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského

242

V stredu, 26. februára 2014 sa Prof. Milan Melník stretol s bratislavským arcibiskupom-metropolitom J. E. Mons. Stanislavom Zvolenským.

Prijatie, na ktorom prezidentský kandidát predstavil pánovi arcibiskupovi svoj volebný program Rodina – Národ – Štát prebehlo v srdečnej atmosfére. Prof. Melník poprosil pána arcibiskupa o požehnanie a pán arcibiskup ocenil jeho angažovanie sa za veci verejné v obrane prirodzených a kresťanských hodnôt potrebných pre zdravú budúcnosť slovenského národa a štátu.  (jk)

Malnik a arcibiskup IMGP3014Melnik a kardinal Tomko IMGP3019

Tri otázky Katolíckych novín pre Milana Melníka
6. FEBRUÁR 2014 | AUTOR: ADMINSLO | POLITIKA
melnik_slovo_5001.

Podporili by ste vo funkcii prezidenta legalizáciu manželstiev osôb rovnakého pohlavia?

Prof. Melník: Nie, v žiadnom prípade. Som veriaci kresťan a súčasné ťaženie proti rodine považujem za čosi, čo je proti Bohu ale aj proti prírode. A poviem aj to, že liberálne, homo-lesbické Spojené štáty Európske, nápadne kopírujúce pomery v pohanskom starom Ríme, sa nesmú stať budúcnosťou Slovenska. Trend likvidácie pojmu a formy Bohom danej inštitúcie manželstva a rodiny – trend, ktorého som svedkom – by nás nemal zastrašiť a zahnať do kúta. Práve naopak, musí sa stať mobilizujúcim prvkom pri národnom, duchovnom a mravnom uvedomení si indentity, ktorá v nás vyrástla z dedičstva viery a odkazu sv. Cyrila a Metoda.

2. Popri ťažkej ekonomickej situácii čo považujete za najvážnejší spoločenský problém na Slovensku?

Prof. Melník: Najvážnejším spoločenským problémom na Slovensku sú prejavy demoralizácie, presadzovanie plytkých hodnôt konzumu a vlády peňazí. Tak isto tu máme snahy o odkresťančovanie národa, negatívne vplyvy globalizácie, odnárodňovanie a duchovné tunelovanie spoločnosti. Toto spolu s tlakom dobre organizovaných agresívnych menšín, vytvára priestor na rozvrat rodiny a spoločnosti, na vzrast spoločenskej entropie a nástup chaosu z ktorého má vzniknúť, akýsi „nový poriadok“.

3. Aká je podľa vás úloha Cirkví v našej spoločnosti?

Prof. Melník:: Cirkev je súčasťou spoločnosti, jej zrkadlom i učiteľkou. Kresťanstvo formovalo dušu slovenského človeka okolo tisíc rokov. Cirkev preto musí byť v spoločnosti aktívna aj dnes. A práve dnes je potrebné, aby okrem starostlivosti o svoj vnútorný duchovný rozvoj stála Cirkev aj na čele ľudových hnutí. Hnutí, povstávajúcich na obranu a vôbec záchranu prirodzených, tradičných rodinných a kresťanských hodnôt, ktoré vyplývajú z Evanjelia.

http://www.slovenskeslovo.sk/3-otazky-katolickych-novin-pre-milana-melnika/