Info modlitba: Svedectvá od vás

695

Info stránky www.modlitba.sk

Vaše svedectvá –
UZDRAVENIE – Taký malý zázrak
OBRÁTENIE – Z väzňa katechéta
SVEDECTVO VIERY – Oslobodenie, Sila odpustenia

ÚVAHY – Stále aktuálne – Len Boh môže…
ÚVAHY – Príbehy s pointou – Štyri manželky

Modlitby pre každéhoStarokresťanské požehnanie

Svätci: bl. Zdenka Cecilia Schelingová, sv. Faustína Kowalska