Hrozia vypnutím internetu?

386

 

Ministerstvo financií pripravujúce nový zákon o informačnej bezpečnosti podľa dostupných informácií zvažuje aj existenciu tzv. červeného tlačidla Internetu, mechanizmu pre vypnutie medzinárodnej internetovej konektivity Slovenska.
Vyplýva to zo zápisu aprílového zasadania Komisie pre správu národnej domény, ktorá bola požiadaná o vyjadrenie sa k prípadnej existencii červeného tlačidla….

Tzv. červené tlačidlo je často vnímané kontroverzne. Hoci môže byť efektívnym nástrojom v čase vážnych kybernetických útokov na celú krajinu, vyvoláva aj obavy z možného zneužitia v časoch vážnych kríz a špecificky občianskych vojen  (!)

Viac na:

http://www.dsl.sk/article.php?article=10937