Henry Kissinger: „Keď nepočujete vojnové bubny, musíte byť hluchí!“

490

NEW YORK – USA – V pozoruhodném přiznání bývalý státní sekretář (ministr zahraničí) Nixonovy éry Henry Kissinger odhaluje, co se v tomto okamžiku ve světě a zvláště na Středním východě děje.

Během promluvy ve svém luxusní manhattanském bytě tento stárnoucí státník, kterému v květnu bude 89, byl až příliš přímý ve své analýze současné situace na světovém fóru geo-politiky a ekonomiky.

„Spojené státy poráží Čínu a Rusko a konečným hřebíkem do rakve bude Irán, což je samozřejmě hlavní cíl pro Izrael. Dovolili jsme Číně, aby zvýšila svou vojenskou sílu, a Rusku, aby se zotavilo ze sovětizace, abychom jim poskytli falešný pocit kuráže, což celkem přivodí jejich rychlejší pád. Jsme jako ten rychlo-pistolník, co si dovolí nechat ty vidláky pozdvihnout zbraň, a když to zkusí, tak pak je to bum-bum.

Ta nadcházející válka bude tak krutá, že z ní jako vítěz vyjde jen jedna supervelmoc, a to budeme my, hoši. Také proto je EU v takovém spěchu, aby si zformovala superstrát, protože ví, co přichází, aby přežili, tak bude Evropa muset být jediným celistvým kohezním státem. Ta jejich naléhavost mi říká, že moc dobře ví, že to velké dějství je už před námi. Ó, jak jsem o tomhle krásném okamžiku snil.

Kontroluj ropu a budeš kontrolovat národy; kontroluj jídlo a budeš kontrolovat lidi.

Pak pan Kissinger dodal:  Jsi-li obyčejný člověk, tak se můžeš na válku připravit odstěhováním na venkov a stavbou farmy, musíš s sebou ale vzít zbraně, protože se tam budou potulovat hordy hladových. Také, i když elita bude mít svá bezpečná útočiště a speciální úkryty, i oni musí být úplně stejně během války opatrní jako běžní občané, protože i jejich úkryty mohou být ohroženy.“ Alfred Heinz

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/131-henry-kissinger-jestli-neslysite-valecne-bubny-musite-byt-hlusi

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=28610

Ministr Röttgen vyhlásil ochranu klímy za „Nový svetový poriadok“!

Je mi líto, ale jsem vždy trochu nervózní, když se vrcholní a němečtí a evropští činitelé staví do první linie „nového světového řádu“, který bude zbytku světa říkat, jak se má chovat. Další země mimo Německo a Evropu se mohou rozhodovat samy a také by měly o tom, jak žít a vést své věci.   Proč němečtí elitáři na cizí myšlenky vždy nahlíží jako na podřadné?

CO2 Handel zde hlásí, že německý ministr životního prostředí Norbert Röttgen, jeden z hlavních činitelů kancléřky Angely Merkel, vyhlásil ochranu klimatu za „nový světový řád“.

Norbert Röttgen říká, potřebujeme světový řád ochrany klimatu.

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/133-ministr-rottgen-vyhlasil-ochranu-klimatu-za-novy-svetovy-rad

 

SPRÁVY ZO ŽIVOTA CIRKVI

Rusko: Cirkev podnecuje založenie pravoslávnej strany

Moskva, 13.1.2012 (KAP) 014 917 – Pravoslávna cirkev v Rusku podnietila založenie pravoslávnej strany. „Cirkev sa stavia k takejto iniciatíve pozitívne,“ vyhlásil vedúci Synodálneho oddelenia pre vzťahy so spoločnosťou arcikňaz Vsevolod Čaplin, podľa ruských médií. Pripomenul, že v západnej Európe sa kresťansko-demokratické strany pevne etablovali.  Čaplin súčasne zdôraznil, že cirkev s nebude s možnou pravoslávnou stranou výlučne spolupracovať, ani jej nedá svoje oficiálne požehnanie a povedal: „Niektoré organizácie zasadzujúce sa za kresťanské hodnoty sú ochotné sa o takéto založenie strany pokúsiť.“

Vysoký predstaviteľ moslimov v Rusku novú nábožensky zamerané stranu odmieta.

Na počiatku 90. rokov minulého storočia boli v Rusku viaceré strany, ktoré sa nazývali kresťansko-demokratickými. Po tvrdých porážkach vo voľbách sa však zasa rozpustili. –zg-

 

„Mám plné zuby vašej liberálnej cirkvi!“

USA, 11.1.2012 (kath.net) 014 913

„Mám plné zuby vašej liberálnej cirkvi, … vašej modlitby zameranej na svoje ego, vašej prízemnej spirituality. Mám plné zuby vašich prelomových akcií, pretože prvé čo po takomto vašom prelome zostáva, je diera, do ktorej všetci padnú. Mám plné zuby vašich teológov, ktorí nerobia nič iné ako rozkoly a ničenie … Vedia, ako strašne mlčanliví sme my lojálni katolíci boli po celé tie roky … vaše názory o Bohu sme prehĺtali teraz už 30 rokov.“

„Vy nemáte nijakého Boha, nijakú dogmu, nijakú náuku viery a nijakú autoritu. Som rozhorčená s vašich pokusov zničiť katolicizmus malých, chudobných a starších ľudí. Vaše katechizmy sú tak zriedené, že už nevypovedajú nič viac, ako miluj svojho blížneho. Nie, najprv musíme my milovať Boha!“

„Vy ste dopomohli k tomu, že sa táto krajina stala pohanskou, pretože nemáte nijakú spiritualitu, ktorá by bola príťažlivá.“  -zg-

Výňatok z knihy: Mother Angelica: The remarkable story of a Nun, Raymond Arroyo, Doubleday, USA, 2005, Seite 242. (Matka Angelika: Pozoruhodný príbeh mníšky). Toto bola jej spontánna reakcia v jej televíznej show, keď ju oslovili s tým, že na Svetových dňoch mládeže v Denveri 1993 na krížovej ceste by mala prevziať úlohu Ježiša žena!

 

Boh chce vypočuť naše modlitby

Frankfurt, 11.1.2012 (kath.net/idea) 014 912 – „Proste a dostanete! (Mt 7,7). Aké pozvanie! Nový zákon v tom nenecháva nijaké pochybnosti: Boh chce vypočuť naše modlitby! V Písme sa nám prisľubuje: Boh vypočuje tvoju modlitbu. Iba raz nás napomína sv. Jakub: Nemáte, lebo neprosíte. A máme prosiť „s vierou a bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne hnanej a zmietanej vetrom“ (Jak 1,6).

Zostáva snáď mnohé požehnanie v nebi, pretože nikto oň neprosil? Už žalmista nás povzbudzuje k tomu, aby sme si u Boha vyliali srdce. Ježiš nám dokonca ponúka priateľský vzťah: „Nazval som vás priateľmi … (Jn 15,14-16).

Jasne hovorí, že si nás vyvolil, aby náš život prinášal plody. K tomu výslovne patrí,   že aj dostaneme to, o čo Boha prosíme. Možno stonásobne sme už dostali a iba málo krát „ešte nie“, alebo „nie tak, ako sme prosili“. No nás, ako sa zdá poznačuje predovšetkým práve to negatívne. Preto rýchlo upadáme znova do starých koľají. „Pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže,“ zaznieva potom zdanlivo zbožne v našich ušiach. A tak sa prichytíme pri tom, že si chceme vypočutie našich modlitieb zaslúžiť zbožnými výkonmi. Následok: sme hlboko zranení, pretože zažívame, že Boh nevypočul našu modlitbu. Šíri sa nedôvera a pochybujeme o Božej láske.

A tu nám Ježiš sľubuje – kvázi trikrát, aby sme tomu naozaj uverili: „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám.“

Zamerajme sa pri našich prosbách s dôverou na prijímanie. Nechajme sa s vďačnosťou prekvapiť tým, čo nám Boh dá. Rátajme s túžbou nášho milovaného Otca po užšom spoločenstve s nami!

Za dverami na nás čaká nielen vypočutie našich prosieb, ale aj stretnutie s naším priateľom Ježišom. Počujeme jeho hlas, trávime čas blízkosti s ním. Zažívame posilnenie, uzdravenie a útechu. To je potom láska skrze prosenie a pochopenie, od ktorej nás nič nemôže odlúčiť (Rim 8). –zg-

Autor, Bernd Oettinghaus (Frankfurt/Main), je evanjelický teológ a vedúci modlitebných skupín Evanjelickej aliancie.

 

Paulína Jaricotová a ‚Ruža pre celý svet‘

Viedeň, 10.1.2012 (kath.net/missio) 014 910 – Dňa 9. januára 2012 sme svet oslávil 150. výročie smrti Paulíny Marie Jaricotovej (foto). Paulína založila nielen „Dielo šírenia viery“. Ktoré nadobudlo rozhodujúci význam pre šírenie všeobecnej Cirkvi vo svete.„Živým ružencom“ zorganizovala modlitbovú ligu dosahujúcu všetky svetadiely. Svoje miliónové dedičstvo venovala chudobným a robotníkom. Msgr. Dr. Leo-M. Maasburg, národný riaditeľ Misijného diela hovorí:

„S úplnou oddanosťou – tak by sme mohli nazvať heslo, ktoré poznačilo život Paulíny Jaricotovej. Paulína je v našich zemepisných šírkach málo známa. Jej dielo však o to viac – dielo šírenia viery sa ako jedno zo štyroch Pápežských misijných diel teší silnej a nepretržitej podpore vo viacerých európskych krajinách. A mnohí ľudia majú účasť na dennej modlitbe „Živého ruženca“ – ďalšieho veľkolepého objavu Paulíny.

Dva milióny modliacich

Pri príležitosti jubilea Paulíny Pápežské misijné diela sa ujalo idey živého ruženca Aus Anlass des Jaricot-Jubiläums greifen die Päpstlichen Missionswerke die Idee des „Živého ruženca“ pre rok 2012 a začalo modlitbovú akciu

„Ruža pre svet“.

Pritom tvorí 20 modliacich sa tzv. „ružu“ – každý dostane pridelené jedno tajomstvo štyroch ružencov a jeden kontinent.  Denne sa pomodlí jeden desiatok – spoločne sa utvorí celý veľký ruženec denne. Za čias Paulíny mala táto idea ohromujúci úspech – v roku jej smrti, pred 150 rokmi, sa už dva milióny Francúzov denne modlili „Živý ruženec“.

Život venovaný misijnému dielu

Za svojho života Paulína Jaricotová sa angažovala za podporu misií. Narodila sa 22. júla 1799 v Lyone. Vo veku iba 18 rokov založila „Societé pour la Propagation de la Foi“ (Spoločnosť pre propagáciu viery), predchodkyňu Pápežského misijného diela šírenia viery. Každý podporovateľ sa mal denne pomodliť krátku modlitbu za misijné dielo a každý týždeň na to venovať jeden „sou“. Paulína tak chcela pomáhať všetkým misiám na svete bez rozdielu.

Sociálna priekopníčka

Paulína chápala misie ako odovzdávanie „Radostnej zvesti“, čo sa môže dariť iba ak všetci, ktorí misie podporujú, sú zachvátení radosťou Evanjelia. Toto „zdieľanie radosti“ sa manifestovalo pre Paulínu pravdaže aj materiálne: Paulína, ktorej veľmi ležal na srdci osud robotníkov, získala v r. 1845 továreň, ktorú chcela viesť v zmysle spravodlivých sociálnych zásad. Svojou víziou spravodlivej pracovnej doby a mzdy, príjemnými domami  pre robotníkov a podielom robotníkov na zisku bola priekopníčkou podstatných požiadaviek katolíckej sociálnej náuky, ako ju v r. 1891 formuloval pápež Lev XIII. v encyklike „Rerum Novarum“.

No Paulína naletela dvom podvodníkom a stratila celý majetok. Zomrela vo veku 62 rokov osamotená, chudobná a chorá, ale v nijakom prípade zatrpknutá. Po jej smrti, v r. 1862, sa jej dostal jednoduchý pohreb chudobných.

Pre „ctihodnú služobníčku Paulínu Jaricotovú“ teraz prebieha proces blahorečenia.

Spoločne zmeniť svet k dobrému

Záujemcovia o modlitbu „Živého ruženca“ sa môžu prihlásiť na rakúskej adrese www.missio.at . Každý účastník dostane zdarma drevený misijný ruženec vo farbách piatich svetadieloch. Ďalšie informácie na: http://www.missio.at/lrk -zg-


Koptský biskup  varuje pred prenasledovaním kresťanov v Nemecku

Dortmund, 8.1.2012 (kath.net/KNA) 014 901 – Hlava koptskej pravoslávnej cirkvi v Nemecku, biskup Anba Damian, varoval pred prenasledovaním kresťanov islamistami aj v Nemecku. Tí sa podľa jeho slov pokúšajú «ovládnuť svet, chcú dosiahnuť svetovládu», povedal biskup Damian pre dortmundské noviny «Ruhr Nachrichten» z piatka.

„Pritom im je dobrý každý prostriedok. Kopti napríklad prežili prenasledovanie pri uplynulých vianočných sviatkoch v Düsseldorfe. Salafisti tam vtedy rozdávali DVD, v ktorých sa islam prezentoval ako jediné pravé náboženstvo.“

Pravoslávni kresťania slávili Vianoce 6. januára. V Nemecku žije 6000 koptských pravoslávnych kresťanov.

„Kopti sú odvážni kresťania a majú veľmi úzky vzťah so svojou cirkvou. My sme predsa deti mučeníkov, ktoré v každom prípade – dokonca napriek všetkým hrozbám – chodia na bohoslužby“, povedal biskup Damian v súvislosti s teroristickými útokmi na kresťanov 6. januára 2011 v egyptskej Alexandrii. Vtedy bolo zavraždených viac ako 20 ľudí.

„Kopti v Nemecku potom slávili Vianoce pod policajnou ochranou. Zodpovední za nenávisť voči kresťanom sú nenávistní kazatelia, ktorí štvú proti nim najmä menej vzdelaných ľudí. To oni sú tí vlastní zločinci a nie tí, ktorí nosia zbrane a používajú ich,“ povedal biskup Damian.  „V Egypte revolúcia nepriniesla nijaké výhody pre menšinu tam žijúcich kresťanov. Trpíme tam teraz ešte viac. Pred útokmi niet nijakej ochrany. Páchatelia neboli potrestaní. Ku koptom sa naďalej správajú ako k občanom druhej kategórie.“

„Pozitívne však je, že ľudia v Egypte už nemajú nijaký strach pred režimom a odvážne vyslovujú svoj názor. A to, že ukázali, že v Egypte nežijú iba moslimovia, ale aj kresťania – to považujem za pozitívne. Pozitívne však naproti tomu nie je to, že islamisti nabrali kurz smerom k prevzatiu moci.“ –zg-   Viac na:

ZIVOT CIRKVI VO SVETE 02 12