Halloween – sviatok temných síl a „náboženstva“ Antikrista

495

Milí priatelia, ideme sláviť sviatok všetkých svätých. Svätí, to je armáda v Nebi, ktorá nie je ako „na dôchodku“, ale ktorá sa účinne svojím orodovaním prosbami – často aj výnimočnými úlohami – zapája do diania v našom fyzickom svete.

Oproti tejto armáde, ktorá tu na zemi odovzdala svoj život Bohu a svedčila o ňom mimoriadnym spôsobom, stojí dnes armáda pekla, ktorá má svoju vlastnú hierarchiu, svojich antisvätých, čarodejníkov, okultistov, špiritistov a diablových služobníkov, ktorí šíria kult tmy a pekla. Pozrime sa len na zbežné a dostupné informácie, ako to vlastne funguje… A kde končia „detské hry“ a „folklór“ tzv. „HALLOWEENU“.

Hurá! Učme sa „kultúre“ iných krajín. Však my nemáme žiadnu, všakže, a keď aj, načo nám je? Budujme svoju hrdosť preberaním „osvedčených“ a hlavne nekresťanských prvkov…

Humor by nemal chýbať, ale vieme, čomu sa to smejeme?

Čo je však vážnejšie, o tom nemáme ani potuchy, resp. naše slovenské školské osnovy na to nedbajú….

O čom vlastne ale okultizmus je – ktorý začína „nevinne“ na našich školách, ako sranda a hra, a kam vlastne vedie, o tom hovorí film Alexa Jonsa BOHEMIAN GROVE – ktorý dokladuje, že aj súčasná formujúca sa globálna svetová vláda, ktorá bohužiaľ nezadržateľne napreduje, stojí na okultizme, diabolských silách a temnote.

P. KODET, P. BROŽ – Nebezpečenstvo okolo nás