Egypt: Kreatívna deštrukcia?

366

http://www.engdahl.oilgeopolitics.net/

RT Štúdio, Moskva: rozhovor s F.W. Engdahlom

Redaktor: Niekoľko slov k nepokojom v  Alžírsku a Jemene, farebným revolúciám, ktoré posúvajú svet k Novému svetovému poriadku  sa venuje F.W. Engdahl.

Môžete porovnať, čo sa stalo tu, na Ukrajine, Gruzínsku a Kirgizsku?
F.W. Engdahl
. „Niet pochýb že farebné revolúcie v bývalých sovietskych krajinách sú súčasťou politickej stratégie Pentagonu. V prvom rade išlo o to, dostať tieto krajiny spod ruského vplyvu. Boli to americké neziskovky, ktoré tvorili ideologický predvoj vývoja požiadavkami na demokraciu a ľudské práva. Toto sa takisto deje  pri politickom pohybe v Tunisku, reťazovo potom v Jemene, Alžírsku a Egypte, kde vyústil do tlaku na pád prezidenta Mubaraka.

Chcete teda povedať, že za vývojom v Egypte je takisto americký scenár?
F.W. Engdahl.Samozrejme tato oblasť je dlhodobo v centre záujmu americkej politiky, teraz aj  v časoch napr. Bushovej administratívy. Silne sa angažoval Zbigniew Brzezinski. Ide zrejme o to, rozdeliť tento určitým spôsobom monolit na ďalšie a ďalšie frakcie, a reorganizovať určité skupiny, zamerané na Európu alebo Čínu.“

Ale revolúcie na bývalom sovietskom území neboli úspešné, ako vidíte Jemen a zvyšok arabského sveta?
F.W. Engdahl.: Je to ťažké predpovedať. Stabilita v týchto krajinách je žiaduca, keďže v Európe sa nachádzajú  veľké populácie moslimov. Ak to teda bude pokračovať, predstavuje to problém predovšetkým pre Európu. Potenciálne z toho teda môže profitovať Washington.
Nejde teda podľa vás o spontánny pohyb…
F.W. Engdahl.
: Nejde teda o spontánnu explóziu.  Ľudia, ktorí tie odboje vedú, sú školení CIA, tak ako ich kolegovia v Gruzínsku či inde. Majú technické zázemie, sú sofistikovaní a majú vynikajúcu koordináciu.