Dechtice: Rozdávajte nádej!

350

Takmer jarné počasie v Dechticiach privítalo na prvú nedeľu 6. februára 2011 množstvo pútnikov, jeden celý autobus aj zo susedného Rakúska. Začiatkom krížovej cesty vizionár Jozef Danko pripomenul prenasledovaných kresťanov v Európe a po celom svete a vyzval na modlitby za nich.

Po príchode na horu Boričky pred modlitbou sv. ruženca vizionárka Adriana Kúdelová pútnikom pripomenula:

Predstúpme pred Pannu Máriu takí akí sme. V posolstve nás Panna Maria povzbudzuje: Ja vás potrebujem, aby sme spoločnou modlitbou zachránili tých, ktorí sú ďaleko od Božej Lásky, od Božích milostí. Modlite sa srdcom dieťaťa, ktoré sa nespolieha na svoje sily, ale na lásku a dôveru svojho nebeského Otca. A toto srdce bude neustále zalievané neustále Božími požehnaniami. Pokorné srdce je otvorené srdce. Nebojte sa predstúpiť pred Pannu Máriu v takej jednoduchosti. So všetkými problémami. Modlime sa za jednotu, ako to v jednom posolstve Panna Mária hovorí – „ak sa naše srdcia zjednotia v láske, svet uverí v môjho Syna cez vaše svedectvo jednoty a lásky.“

V nasledujúcom sv. ruženci čítala posolstvá Panny Márie – Kráľovnej pomoci:

„Moje drahé deti! Dnes som sem prišla, aby som vám priniesla pokoj od môjho Syna Ježiša. Naučte sa viac dôverovať Ježišovi. Odovzdajte mu vaše srdce a celý svoj život. Nebojte sa, keď ste hladné, utrápené, a nemáte viac síl bojovať. Nezúfajte si. Ale úplne sa vložte do Ježišovho Srdca.“

„Deti Chcem vám odovzdať posolstvo plné lásky, pokoja a nádeje. Verím že raz úplne všetci prijmete do svojho života moje posolstvá, ktoré vám pomáhajú , a by ste boli plné lásky, pokoja a slobody. Dnes vás chcem pozvať, aby ste vôkol seba rozdávali nádej…. Darujte ju každému s ktorým sa stretnete…“

„Moje deti, veľmi vás milujem a žehnám vás svojím materinským požehnaním. Želám si, aby ste sa v tomto pôstnom čase modlili a postili za deti, ktoré vo svojich srdciach ešte nezakúsili dotyk Božej Lásky. Túžim po tom, aby aj oni prežili radosť z toho, že sú Bohom milované. Modlitbou a pôstom môžete vyprosiť vieru každému srdcu“.

„Moje deti, dnes prichádzam aby som vás potešila a posilnila v konaní dobra. Túžim po tom, aby sa mi vaše rodiny nanovo odovzdali, aby som vás mohla viesť cestou svätosti , cestou ktorá vedie do Neba môjmu Synovi. Deti moje, nedovoľte, aby hnev nahlodával vaše rodiny… Rozhodnite sa kráčať cestou svätosti, a tak vás budem môcť chrániť Žehnám vás deti moje, ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“

Začiatku piateho desiatku sv. ruženca (o 14.10 hod) sa vizionári stretli s Kráľovnou pomoci a modlili sa ňou cca 10 minút. Po dokončení sv. Ruženca vizionári povedali:

Adriana:

Pochválený buď pán Ježiš Kristus!

Na začiatku som sa s Pannou Máriou modlila Otčenáš a Sláva Otcu, za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí na celom svete, som veľmi cítila som u Panny Márie veľkú radosť, s akou veľkou láskou sa na nás pozerá, a Panna Mária povedala, že znova nás chce povzbudiť, aby sme začali žiť Jej posolstvá, povedala – aby sme nanovo pochopili, že ona nás prichádza sem viesť, a ako to už dávnejšie povedala- modlím sa za to aby tieto moje aj vaše príchody sem neboli zbytočné.. Pomôžme mi, aj ja pomôžem vám. Šírte moje posolstvá…

Na konci som sa s Pannou Máriou modlila za koniec pýchy, nenávisti medzi ľuďmi, a za to, aby nestratili Boha.“

Mária:

Dnes som sa s Pannou Máriou modlila za pevnú a živú vieru, za všetkých ľudí na celom svete, Panne Márii som odovzdávala trpiacich, zomierajúcich, a všetkých vás tu prítomných.. Aby naše srdcia sa stali chrámom Ducha Svätého, aby sme prinášali Jeho ovocie. A nakoniec som sa s Pannou Máriou modlila modlitbu za duše v očistci.“

Jozef:

S Pannou Máriou som sa na začiatku modlil Otčenáš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí na celom svete, potom som Panne Márii odovzdával všetkých vás tu prítomných, všetko to, čo sme sem Panne Márii priniesli, naše trápenia, starosti, všetkých chorých, ktorých nosíte vo svojich srdciach,.. Nakoniec som sa s Pannou Máriou modlil modlitbu za obrátenie hriešnikov.“

O. Marek Torok, OFMCap:

Tak sa radujeme že opäť môžme byť tuná na tomto mieste a venovať ho milosti, a Pánu Bohu, je to čas pre nás, je to čas keď sa obnovujeme na duchu, a takto to môžeme aj prežívať, keď odchádzame odtiaľto, ako z hory premenenia,. A ideme zase tam do toho sveta niečo priniesť z tejto hory, Boričiek, priniesť to naše premenenie srdca, ktoré vďaka Pánu Bohu a Panne Márii, ktorí sú tu tak intenzívne prítomní, môžeme prežiť. Bolo veľmi pekné posolstvo, hovorilo o nádeji. Aby sme boli darcami nádeje- Tak som rozmýšľal a som pochopil, že vtedy máme nádej, keď je v nás živá viera. Pretože keď nemáme živú vieru, nemôžme byť ľuďmi nádeje. Teda aby sme prešli ten svoj život a pozreli sa na naše srdce. Či naozaj sme ľudia so srdcom malých detí. Nemáme mať nikoho v neláske, a mať úplne slobodné srdce. To si vyprosujem aj na príhovor Panny Márie Kráľovnej pomoci, prežívali naše vnútorné premenenie. Všetci to potrebujeme, byť lepší, čistejší, pokornejší a milujúcejší. K tomuto aj prijmete aj požehnanie.“

Mária Zemková, Nitra sa vyjadrila: V prvom rade milujem toto miesto., kde sa panna Mária zjavuje, je v mojom srdci a v mojej duši. A som šťastná, keď môžem takú obetu vykonať ako dnes. Že sme šli v tvrdých podmienkach, a šmýkali sme sa v blate, ale to som považovala za určitý druh krížovej cesty, ktorú sme tu konali. Dechtice sú krásne. Kto spoznal posolstvá Panny Márie a snaží sa ich žiť, i keď sa nám to celkom nedarí, tak – a máme nimi naplnené srdce, tak ja bývam radostná. Dechtice vnášajú do našich sŕdc radosť. Ja z celého srdca volám všetkých sem volám. Je tu dobre. Je tu plno lásky. Je tu plno pokoja. Obetuje sa ľudia, príďte a verte v dechtické zjavenia. Panna Mária nám prišla pomôcť, priviesť nás do neba, a čo chceme viac?

Anton Selecký