Cesta k Otcovi

438


„Modlitbou a pôstom odstráňte prekážky, ktoré vám bránia prísť k Nemu.“

(Kráľovná pomoci, 15. februára 2012)

Chceme sa mať dobre. Tak sme snívali za komunizmu. Chceme sa mať lepšie – znie vyše 20 rokov v každej ankete. Je nám zle! Pozrite sa na naše platy… Ráno idem vysypať smeti. Z kontajnera na mňa hľadí polouschnutý peceň chleba. V každom hypermarkete sa pohybujú natrieskané koše… Najnovšie demonštrácie. Za život? Za morálnu kultúru? Za lásku k blížnemu? Kdeže.

Okradli nás! Dolu s nimi! Za to sa už oplatí mrznúť… 23 rokov  sa slobodne rozhodujeme. 23 rokov slobodne volíme. 23 rokov sa spoliehame na tých, ktorých sme si vybrali. 23 rokov sa rozčuľujeme. Aby sme zasa šli k urnám. A chceli… Mať sa lepšie. A to „lepšie“ nie a nie prísť…  Prečo nechcem, aby sa „mala lepšie“ moja duša? Moje srdce?  Moje svedomie? Moje vzťahy, moja česť?  Už 22 rokov sa na Slovensku zjavuje Panna Mária.
Jej hlavný odkaz na Zvire znel:
Moje deti majú príliš veľa všetkého, a preto si nectia môjho Syna, ani mňa.
Môj Syn zošle na Slovensko pohromu. Ale ak sa ľudia obrátia a začnú sa vrúcne modliť, bude sa pohroma odďaľovať“.
Viem, nie je to jednoduché. Ale ak by sme poslúchli len jediné posolstvo Panny Márie, čo všetko by sa zmenilo!  Modlitba a pôst. Nepotrebujem viac, len povedať jedno fiat – áno.  Vrátim sa k posolstvu: Nectíme si Ježiša ani Máriu. Koho si to ctíme? Žijeme ako v starom Ríme: Uži dňa! A čo večnosť?

Stále je aktuálna výzva Svätého Otca Jána Pavla II.: „Sám Ježiš nám ukázal, že modlitba a pôst sú najdôležitejšou a najúčinnejšou zbraňou proti silám zla.“

Ak chcem niečo zmeniť, musím začať od seba.  Nič ma to nestojí. Iba jedno rozhodnutie. Modlitba a pôst….  Je to cesta k Otcovi.          Anton Selecký