Biskupové USA volají: Modlete se a postěte za ochranu života, manželství a náboženské svobody

263

S odkazem na „bezprecedentní útok“ na život, manželství a náboženskou svobodu biskupové Spojených států vyzvali všechny věřící, aby se postili, denně se modlili růženec, drželi pravidelně svaté hodiny (podle sv. Faustyny Kowalské, denně v 15h. odpoledne), účastnili se mší a manifestací za „obnovení kultury života, manželství a náboženské svobody v naší zemi“.

Jako důvod pro tuto kampaň biskupové konkrétně zdůraznili zákon o poskytování zdravotních služeb. Tento zákon nutí zaměstnavatele, včetně vedení náboženských agentur, aby hradili sterilizaci, přípravky vyvolávající potrat a antikoncepci.

Biskupové také vyzvali katolíky, aby odolávali zvýšenému úsilí o nové pojetí manželství.

„Tato pastorační strategie je v podstatě výzvou a povzbuzením k modlitbě a oběti – měla by být jednoduchá,“ řekl arcibiskup Salvatore Cordileone ze San Francisca, předseda podvýboru biskupské konference na podporu a obranu manželství.

„Není to zamýšleno jako další program, ale spíše jako součást hnutí pro život, manželství a náboženskou svobodu, které se angažuje v nové evangelizaci a může být začleněno do Roku víry,“ řekl. „Život, manželství a náboženská svoboda jsou zásadní nejen pro katolické sociální učení, ale jsou nezbytné i pro dobro společnosti.“

V tiskové zprávě biskupové nastínili pět částí strategie:

1. Od neděle po Vánocích (svátek Svaté rodiny) a pak každou poslední neděli v měsíci či jiný blízký den až do neděle Krista Krále v listopadu roku 2013 se chrámy a farnosti vyzývají, aby konaly eucharistickou svatou hodinu za život, manželství a náboženskou svobodu.

2. Rodiny a jednotlivci jsou vyzýváni, aby se denně modlili růženec, zejména za zachování života, manželství a náboženské svobody v zemi.

3. Vyzýváme věřící, aby o nedělních mších i při mších ve všední den připojili k modlitbám konkrétní intence za respekt k lidskému životu od jeho početí až po přirozenou smrt, za posílení manželství a rodinného života a za zachování náboženské svobody na všech úrovních státní správy, jak doma, tak i v zahraničí.

4. Vyzýváme věřící, aby páteční újmu od masa a půst věnovali na úmysl ochrany života, manželství a náboženské svobody a uvědomovali si význam duchovní i tělesné oběti v životě církve.

5. Na konec června a začátek července se plánuje druhá slavnost Čtrnáctidenní za svobodu. Toto Čtrnáctidenní má konkrétním způsobem zdůraznit víru a význam manželství tváří v tvář možnému rozhodnutí Nejvyššího soudu, které by mělo být vyneseno v této době. Čtrnáctidenní má také zdůraznit potřebu ochrany svědomí vzhledem k 1. 8. 2013, což je lhůta, dokdy mají náboženské organizace vyhovět zákonu o poskytování zdravotních služeb. Má také poukázat na problémy s porušováním náboženské svobody v jiných oblastech, jako jsou přistěhovalectví, adopce a humanitární služby.

„Vzhledem k problémům, kterým tato země čelí, doufáme, že tato výzva k modlitbě a pokání pomůže zvýšit povědomí věřících a dodá jim duchovní energii a odvahu pro účinné svědectví,“ řekl arcibiskup Cordileone. „Doufáme také, že tato kampaň podpoří solidaritu mezi všemi lidmi, kteří hájí vzácné dary života, manželství a náboženské svobody.“