Aktuálne: Život Cirkvi vo svete 32 * 2012 10. augusta 2012

218

                                  

Správy pripravuje Mgr. Zuzana Gluchichová, zakladateľka TK KBS a týždenníka Život Cirkvi z rímskej anglickej a nemeckej agentúry Zenit a z ďalších katolíckych agentúr a internetu

Tel: 02 443 717 31, mail:  zuzana.gabriela@gmail.sk, č. ú. Tatra banka – 291 993 0077 / 1100

 

 Obsah

 Veľvyslanci USA pri Svätom stolci za Mitta Romneyho

Ateistická anglická poetka sa obrátila

USA: Kaplnku Krista Kráľa z mestského loga odstránia

USA: Zostanú niektoré ženské rehole na kurze proti Rímu?

Londýn: Omše počas olympiády hojne navštevované

Evanjelický farár prestúpi do Katolíckej cirkvi

Rakúsko: Arcibiskup, ‚neposlušný‘ Casanova a 5000 eur

Nemecko: Biskup, sexuálne ‚zamerania‘ a (ne)zdržanlivosť

Modlitba znižuje riziko chorôb

Vatikán: Objavili film ‚Quo Vadis‘ z r. 1924

Benedikt XVI. povzbudzuje katolíkov v USA v boji za náboženskú slobodu

Vatikán k pristátiu na Marse: Nijaký strach pred objavmi

Sýrski rehoľníci: Situácia ‚ťažká a nebezpečná‘

Pre finančnú krízu vstupujú Gréci do kláštorov

Fyzik Zeilinger: Dôkaz Boha by bol koniec náboženstva

Vyšetrovanie pápežského komorníka sa predĺži

Izrael: Archeológovia našli Samsonovu pečať

Švédsko: Žiak prepadol, lebo nazval homosexualitu nenormálnou

Obama: Keď dcéry urobia chybu, nemajú byť potrestané dieťaťom!

Kanada: Kardinál sa nemá zúčastniť protirímskej konferencie

 

 

 Veľvyslanci USA pri Svätom stolci za Mitta Romneyho

 Washington, 10.8.2012 (kath.net/LSN/jg) 015 357 – Šiesti bývalí americkí veľvyslanci USA pri Svätom stolci vyzvali amerických katolíkov k tomu, aby v prezidentských voľbách v novembri hlasovali za Mitta Romneyho. Odmietajú totiž Obamov postoj voči potratu, k manželstvu homosexuálov a povinné financovanie antikoncepcie a potratov v rámci reformy zdravotníctva.

Mitt Romney naproti tomu zastáva v týchto otázkach postoj, ktorý je pre katolíkov prijateľný,“ píšu diplomati v otvorenom liste. „Je to muž, o ktorom sme presvedčení, že môže urobiť veľa dobrého.“ –zg-

 

Ateistická anglická poetka sa obrátila

Existuje duša? Ak áno, kde ju možno nájsť? Uvažovanie nad týmito otázkami

priviedlo ateistickú poetku Sally Readovú do Katolíckej cirkvi

 Rím, 9.8.2012 (kath.net/CNA/jg) 015 356 – „Ešte pred dvomi rokmi som bola presvedčená ateistka a Katolícku cirkev som nenávidela“, hovorí lyrická poetka Sally Readová, ktorá bola v decembri 2010 prijatá do Katolíckej cirkvi.

Sally Readová vyrastala v ateistickej rodine vo Veľkej Británii. Bola zdravotnou sestrou na psychiatrii predtým, než sa začala celkom venovať písaniu poézie. Teraz býva s rodinou v Taliansku. Tu sa začalo aj jej obrátenie pred viac ako dvomi rokmi.

Pracovala práve na jednej antológii, v ktorej spracovávala svoje skúsenosti s pacientmi na psychiatrii: „Uvedomila som si, že neviem, kde je duša a že neviem, či duša existuje,“ povedala v interview. Dostala sa do rozhovoru s kanadským kňazom, ktorý pôsobil v meste, kde žila.

„Zatiaľ čo som s kňazom diskutovala o otázke, či Boh existuje, mala som ako poetka zrazu pocit, že Boh je najvyšší Sudca a najvyšší Stvoriteľ a ja som využívaná iba ako nástroj“, spomína. „Nemyslím si, že som ešte ateistka,“ povedala kňazovi. Ale ešte nebola ochotná urobiť krok ku kresťanstvu.

„Bolo to veľmi veľmi ťažké,“ spomína Readová na túto fázu. Keďže vyrastala v ateistickom prostredí, bolo zrazu všetko, o čom bola doteraz presvedčená, postavené na hlavu. Jej nepokoj sa rozplynul istého popoludnia, keď vkročila do katolíckeho kostola.

„Ak existuješ, musíš mi pomôcť,“ povedala smerom k obrazu Krista.  „Potom sa stalo niečo, čo je ťažké opísať, ale cítila som, akoby som bola vyzdvihnutá dohora, slzy mi prestali tiecť a ja som cítila tú prítomnosť,“ opisuje Readová svoje obrátenie. Odvtedy mi bolo jasné, „že môj život bude venovaný Kristovi“. Krok do Katolíckej cirkvi jej už potom nepadol ťažko.

„Bolo mi jasné, že existuje iba jedna Cirkev a že v Katolíckej cirkvi je človek Kristovi najbližšie, pretože ona má Eucharistiu a sväté prijímanie.“ Kritika prišla od členov rodiny aj zo sociálno-liberálneho prostredia umeleckého „establishmentu“. „Napriek tomu,“ povedala Readová, „som teraz šťastnejšia ako som bola kedykoľvek predtým.“ –zg-

 

USA: Kaplnku Krista Kráľa z mestského loga odstránia

Steubenville, 9.8.2012 (kath.net/CNA/jg) 015 355 – Mestská rada v Steubenville rozhodla, že odstráni z mestského loga kaplnku známej Františkánskej univerzity, aby zabránila hroziacemu súdnemu sporu.

 

Logo mesta obnovili v decembri 2011. Znázorňuje siluetu centra mesta a niektoré jeho symboly. Medzi nimi sa nachádza aj Kaplnka Krista Kráľa Františkánskej univerzity Steubenville.

Organizácia  „Freedom From Religion Foundation“ (Nadácia slobody od náboženstva) pohrozila, že podstúpi právne kroky proti používaniu kaplnky a kríža v logu: „Logo je symbolom toho, že Steubenville je teokracia a kresťanské mesto, v ktorom nekresťania a neveriaci nepatria k uprednostňovaným občanom,“ povedala Annie Laurie Gaylorová pre noviny „Herald Star“. Istý občan Steubenvillu sa vraj obrátil na jej nadáciu, aby sa na logo sťažoval, ako vyhlásila. „Logo porušuje ústavu USA. Keďže sa v ňom nachádza kaplnka a kríž, mesto podporuje kresťanstvo. To odporuje ústavnému oddeleniu cirkvi od štátu,“ odôvodnila svoj protest.

Na zabránenie nákladnému právnemu sporu mestská rada Steubenvillu koncom júla rozhodla, že logo zmení.

Michael Hernon, prorektor Univerzity Steubenville, to však vidí inak. „Kaplnka v logu neuprednostňuje jedno náboženstvo, ale ukazuje jeden z mnohých pokladov Steubenvillu,“ napísal v stanovisku na internetovej stránke univerzity. „Keďže ide o cirkevnú univerzitu, nemôže ani nijaký iný symbol univerzitu lepšie symbolizovať. Preto univerzita odmieta ponuku mesta prijať do loga inú univerzitnú budovu,“ napísal Hernon. –zg-

 

USA: Zostanú niektoré ženské rehole na kurze proti Rímu?

 St. Louis, 9.8.2012 (KNA) 015 354 – Niektoré katolícke rehoľníčky v USA sa chcú očividne naďalej vzpierať proti Vatikánu. Na prebiehajúcom zasadnutí Konferencie predstavených ženských katolíckych reholí (LCWR) v St. Louis, ktoré však združuje iba časť ženských reholí v USA, sa rysuje rozhodnutie požiadavku Vatikánu zreformovať zastrešujúce združenie reholí neprijať bez podmienok, ako informoval internetový magazín «National Catholic Reporter» po uzavretom zasadnutí v utorok. Jednotlivé názory zachádzajú až tak ďaleko, že tvrdia, že ženské rehole nemusia byť nutne začlenené do cirkevno-právnych štruktúr!

Podľa «National Catholic Reporter» predstavené reholí hľadajú strednú cestu, ako Vatikánu objasniť, ako sa ony samy chápu, bez riskovania rozkolu. Na počiatku výročného zasadnutia LCWR, trvajúceho do soboty, sa 20 účastníčok dve hodiny radilo o reakcii na vatikánsku kritiku. Otázky s tým spojené sa mali  ďalej prediskutovať na neverejných stretnutia vedenia reholí, ktoré sa začali v stredu.

Vatikánska Kongregácia pre náuku viery v posudku vydanom 18. apríla kritizovala, že v združení predstavených reholí «prevládajú isté radikálne feministické témy, ktoré sú nezlučiteľné s katolíckou náukou». Okrem toho rehoľníčky sa odkláňajú od sexuálnej náuky Cirkvi. LCWR však hovorí o neodôvodnených obvineniach a Vatikánu vyčíta netransparentný postup.    –zg-

 

Londýn: Omše počas olympiády hojne navštevované

 Londýn, 8.8.2012 (kath.net/CWN/jg) 015 353 – „Sväté omše pre atlétov sú hojne navštevované,“ povedal James Parker, koordinátor aktivít katolíckej cirkvi počas olympijských hier v Londýne. „V olympijskej dedinke sa denne slúžia tri sväté omše. Omša má dokonca najviac účasti zo všetkých náboženských podujatí cirkvi. Rad športovcov a funkcionárov z rôznych národov prichádza každý deň, aby Krista postavili na začiatok a do stredu svojho konania,“ dodal Parker. –zg-

 

Evanjelický farár prestúpi do Katolíckej cirkvi

 Stuttgart/Seewald, 8.8.2012 (kath.net/idea) 015 352 – Evanjelický farár, ktorý považuje katolícke náuky za biblickejšie ako evanjelické presvedčenia, bol württemberským hlavným cirkevným radcom v Stuttgarte suspendovaný s okamžitou platnosťou: „Andreas Theurer opustil vyznania platné pre Evanjelickú krajinskú cirkev vo Württembergu a preto už nemôže byť farárom v Seewald-Göttelfingene,“ ako sa uvádza v oznámení vedenia cirkvi. Rozhodnutie sa odôvodňuje jeho ohláseným prestupom do Katolíckej cirkvi, ako aj jeho knihou, ktorá vyšla pred dvomi týždňami „Warum werden wir nicht katholisch? – Denkanstöße eines evangelisch-lutherischen Pfarrers“ (Prečo sa nestaneme katolíkmi? Myšlienkové podnety luteránskeho farára).

Tento 45-ročný teológ sa presťahuje do Augsburgu a od novembra bude pracovať na katolíckom Inštitúte pre novú evanjelizáciu. Do Katolíckej cirkvi prestúpi aj jeho manželka, členka teologicky konzervatívneho hnutia „Lebendige Gemeinde“ (Živé spoločenstvo) a krajinská členka synody Gudrun Theurerová.

Plná moc od apoštolov

Pre Evanjelickú spravodajskú agentúru „idea“ Andreas Theurer odôvodnil svoje rozhodnutie „pomaly rastúcim presvedčením, že katolícke náuky v mnohých otázkach viac zodpovedajú Biblii ako protestantské“. Napríklad evanjelické presvedčenie „Iba Písmo“, podľa ktorého má v cirkvi platiť výlučne Biblia ako základ viery, spôsobuje, že početné informácie z cirkevnej praxe apoštolských čias unikajú nášmu zornému uhlu. Rovnako je nesprávny postulát kňazstva všetkých veriacich. Na mnohých miestach Nový zákon hovorí o tom, že apoštolom sa odovzdali zvláštne úlohy. Napríklad iba oni mali plnú moc ďalej odovzdávať Ducha Svätého, zatiaľ čo diakoni sa museli obmedziť na krsty.
Podľa Theurera aj katolícke chápanie úradu ako aj úcta k svätcom a presvedčenie, že Panna Mária bola vzatá do neba s telom sú zlučiteľné s biblickým svedectvom.

Podľa krajinského cirkevného referenta pre médiá, cirkevného radcu Dana Petera zo Stuttgartu, vo Württembergu sú prestupy evanjelických duchovných do Katolíckej cirkvi mimoriadne zriedkavé. On sám si nespomína  na viac ako jeden prípad. V r. 1982 do Katolíckej cirkvi prestúpil farár Richard Baumann po tom, čo bol v r. 1953 pre katolícke názory prepustený z farskej služby. … –zg-

 

Rakúsko: Arcibiskup, ‚neposlušný‘ Casanova a 5000 eur

 Salzburg, 8.8.2012 (kath.net/KAP/red) 015 351 – Protirímska vlna na sporných „Salzburských vysokoškolských týždňoch“ dosiahla v stredu svoj vrchol. Priestor na to dostal tento raz španielsky Američan religionista a sociológ José Casanova a smel na tomto cirkevnom podujatí v oblasti stretu cirkevnej a sekulárnej morálky podobne ako Helmut Schüller vyzvať k „občianskej cirkevnej neposlušnosti“. Casanova v prednáške doslova povedal:

„Ako si moderné demokratické spoločnosti musia osvojiť princíp občianskej neposlušnosti, tak si musí aj Katolícka cirkev v modernom svete osvojiť princíp ‚faithful dissent‘ (disent veriacich) vo svojich radoch a otvoriť sa internému pluralizmu.“

Prednáška bola príhovorom na poďakovanie za udelenie „Teologickej ceny“ vysokoškolských týždňov dotovanej sumou 5000 eur. Túto cenu mu predtým odovzdal salzburský arcibiskup Alois Kothgasser (foto).

Občianska cirkevná neposlušnosť je podľa názoru Casanovu primeranou formou ako prevziať teologickú zodpovednosť v situácii stretu spoločenskej a cirkevnej morálky. Zo sociologického hľadiska sa tu z jeho hľadiska ukazujú najmä oblasti „pohlavnej spravodlivosti“ a sexuálnej morálky ako cirkevné  stavebné kamene pre budúcnosť: „Ak chce Cirkev zabrániť ďalšiemu jatrivému rozchádzaniu sa ňou propagovanej morálky a sekularizovaných spoločenských morálnych predstáv, tak si treba túto oblasť zvlášť všímať,“ tvrdil Casanova.

Problém „pohlavnej spravodlivosti“ a cirkevnej sexuálnej morálky sa preto neprezentuje ako teologický problém, ale predovšetkým ako „základný problém patriarchálnej pohlavnej diskriminácie v rámci mužskej klerikálnej Cirkvi“. Casanova pritom odmietol poukaz na povolanie mužov Ježišom.

Najnovšie vatikánske napomenutie amerických rehoľníčok možno v tejto perspektíve chápať ako dôsledný pokus vyhnúť sa „radikálnym zmenám rámcových podmienok“: „Feminizmus, ako sa zdá, nahradil komunizmus ako strašiak všetkých náboženských tradícií.“

Rovnaké platí podľa Casanovu aj pre odvrátenie sa od princípu „aggiornamento“ – Druhým vatikánskym koncilom (1962-65) propagovaného otváraniu sa Cirkvi svetu a „znameniam doby“: Ak to bolo zo sociologického hľadiska „úspešné prispôsobenie sa niektorým základným morálnym princípom sekulárnej moderny“, tak Cirkev napriek tomu ešte dnes naďalej trvá na témach ako rodinné štruktúry, úlohy pohlaví, moc a autorita – „na tradicionalistickom, naturalistickom a neuváženom fundamentalistickom postoji“.

Pritom Cirkev zaznáva v princípe „aggiornamenta“ skrytú kritickú silu. Pretože sledovaním „znamení doby“ sa v nijakom prípade nemyslí „nekritické prispôsobenie sa modernej sekulárnej liberálnej kultúre“, ale oveľa viac to označuje pokus hľadať „kritický skutočne prorocký vzťah k sekulárnej kultúre“. „Iba Cirkev, ktorá rozpoznáva jadro moderného morálneho vývoja a prijme osudové ´znamenia doby´, môže zohrávať kritickú prorockú úlohu voči nemorálnym a animálnym sekulárnym trendom“, vyhlásil Casanova.

Stále rastúca mladá generácia kňazov verná Rímu tomuto sociológovi mimochodom nič nehovorí:

 Rastúca klerikalizácia diecéznych kňazov, ktorí sa stále viac sťahujú preč od laikov a sveta, je problematickým trendom v Cirkvi dneška.“ … !!!   –zg-

 Nemecko: Biskup, sexuálne ‚zamerania‘ a (ne)zdržanlivosť

 Kolín, 8.8.2012 (kath.net/KNA) 015 350 – Hamburský pomocný biskup Hans-Jochen Jaschke (foto) kritizoval právo homosexuálnych párov na zrovnoprávnenie v spoločnosti. Súčasne sa v kolínskom «Domrádiu» v stredu vyslovil proti zrovnoprávneniu registrovaných partnerstiev vo všetkých oblastiach s manželstvom.

«Manželstvo je niečo celkom zvláštne, životná forma mužov a žien. Spoločnosť by zle dopadla, keby toto zrovnoprávnila», povedal Jaschke.

Otázku daňového zrovnoprávnenia nedokáže posúdiť a ako laik ani nemôže a nechce túto oblasť posudzovať, ako sa vyjadril biskup. Povedal to v súvislosti s diskusiou o rozšírení manželského práva na homosexuálne partnerstvá.

«Ak sa však homosexuáli nájdu v láske a vernosti a sú ochotní prevziať za seba zodpovednosť, treba to aj príslušne právne oceniť. Som za to, aby sa  dobre uvážilo a prediskutovalo, ako by to mohlo vyzerať.»

Biskup Jaschke v tejto súvislosti obhajoval požiadavku Katolíckej cirkvi voči homosexuálom, aby žili zdržanlivo slovami:

«Keď ide o sexualitu, tak musíme so svojimi sexuálnymi zameraniami správne zaobchádzať, či už sme homosexuáli alebo heterosexuáli. K tomu patrí aj zdržanlivosť. Avšak nesmieme od každého homosexuála vyžadovať, že musí dosiahnuť cieľ zdržanlivosti. V každom prípade je lepšie, ak človek žije v pevnom a stabilnom zväzku, namiesto toho, aby svoju sexualitu žil vagabundským životom,» povedal biskup. –zg-

 

Modlitba znižuje riziko chorôb

Washington/Jeruzalem, 7.8.2012 (kath.net/idea) 015 349 – Pravidelná modlitba dokáže znížiť ochorenia napríklad na Alzheimerovu chorobu až o 50 percent. To je výsledok americko-izraelskej štúdie vykonanej z poverenia Národného inštitútu pre zdravie vo WashingtoneD. C. (USA). Štúdia zisťovala potrebné údaje u 600 Izraelčanov.

Vedúci neuro-psychiatrického oddelenia Nemocnice Herzoga v Jeruzaleme, Prof. Yakir Kaufmann, k výsledku povedal:

„U ľudí s vysokým duchovným pokojom sme konštatovali zreteľne pomalší priebeh Alzheimerovej choroby. Zvlášť pozitívne modlitba účinkuje u žien, pretože tie sú oveľa častejšie ako muži postihované Alzheimerovou chorobou – jednou z častých foriem demencie. U žien, ktoré sa pravidelne modlia, je pravdepodobnosť, že ochorejú na Alzheimera o 50 percent nižšia.“

„Modlitba je návyk, do ktorého sa investujú myšlienky a táto intelektuálna činnosť môže – mimo obsahu modlitby – účinkovať ako ochranný faktor proti Alzheimerovej chorobe,“ vysvetlila vedúca štúdie Prof. Rivka Inzelbergová z Univerzity v Tel Avive.

„Aj dobré vzdelanie, práca v záhrade a písanie môže znižovať riziko tejto choroby. Naproti tomu vysoký tlak, cukrovka a problémy zo srdcom vytvárajú priaznivú pôdu pre ochorenie na demenciu.“ Podľa Inzelbergovej podobné štúdie amerických vedcov ukázali, že nadmerný konzum televízie a podobné pasívne činnosti riziko Alzheimera zvyšujú: „Mozog starne tou mierou, do akej sa používa.“

Na celom svete stále viac postihnutých

Pri Alzheimerovej chorobe dochádza k scvrkávaniu mozgovej hmoty. Následky sú rastúce výpadky pamäte a strata orientácie. Chorobu nazvali podľa nemeckého neurológa Aloisa Alzheimera (1864-1916), ktorý túto chorobu po prvý raz vedecky popísal v r. 1906. Podľa aktuálnej správy o demencii Svetovej organizácie pre zdravie (WHO) počet takto postihnutých bude v nasledujúcich rokoch silno rásť. V súčasnosti je ich asi 36 miliónov a do roku 2030 by sa mohol ich počet zvýšiť na takmer 66 miliónov. Napríklad v Nemecku je týchto chorých 1,3 milióna. Do r. 2050 sa ráta s rastom na 2,6 milióna. –zg-

 

Vatikán: Objavili film ‚Quo Vadis‘ z r. 1924

 Vatikán, 7.8.2012 (kath.net/KNA) 015 348 – Vo vatikánskom Filmovom archíve objavili kópiu raného sfilmovania románu Henryka Sienkiewicza «Quo Vadis». Ide o nemecko-taliansku produkciu Gabriellina D’Annunzia a Georga Jacobyho z r. 1924, ako informujú vatikánske noviny «L´Osservatore Romano» z utorka. Tento nemý film nebol doteraz katalogizovaný. Bol dlhý čas uskladnený s inými ľahko vznietiteľnými celuloidovými filmami pri nízkych teplotách, teraz je potrebné tento zriedkavý nález preniesť na bezpečný materiál.

Objavený film je novšou verziou monumentálneho filmu Enrica Guazzoniho z roku 1912. Najznámejšou adaptáciou príbehu lásky rímskeho generála a kresťanky je americká produkcia z r. 1951 s Petrom Ustinovom v úlohe cisára Nera.    –zg-

 

Benedikt XVI. povzbudzuje katolíkov v USA v boji za náboženskú slobodu

 Vatikán, 6.8.2012 (kath.net/KNA) 015 347 – Pápež Benedikt XVI. ocenil zasadzovanie sa katolíckych laikov v USA za náboženskú slobodu.

„V USA existujú sústredené snahy nanovo definovať a obmedzovať náboženskú slobodu“, uvádza sa v posolstve Vatikánu laickej organizácii Kolumbusových rytierov. Ich spoločenstvo podporuje katolíkov v situácii „bezpríkladne vážneho ohrozenia“ slobody Cirkvi a morálky. Benedikt XVI. sa ešte poďakoval rytierom za ich „lojalitu a podporu v týchto ťažkých časoch“.

Rytieri «Knights of Columbus», boli založení v r. 1882 ako dobročinné bratstvo v New Havene v americkom štáte Connecticut a majú na celom svete  1,8 milióna prívržencov.

Hlavou združenia je «Supreme Knight» – najvyšší rytier – Carl Albert Anderson. Je členom dozornej rady Vatikánskej banky IOR. –zg-

 

Sýrski rehoľníci: Situácia ‚ťažká a nebezpečná‘

 Damask, 6.8.2012 (kath.net/KAP) 015 345 – Katolícki rehoľníci v Sýrii informujú o neustále sa zhoršujúcej situácii v krajine. Predstaveného saleziánov Don Bosca pre Blízky Východ, z Aleppa pochádzajúceho El Raia, cituje talianska spravodajská katolícka agentúra SIR výpoveďou, že jeho spoločenstvo muselo ukončiť svoju normálnu činnosť v Damasku a Aleppe v prospech starostlivosti o mnohých utečencov v krajine.  Iba v horskom mestečku Kafroun pokračuje pastorácia detí a mládeže v doterajšej miere.

„Situácia je veľmi ťažká a nebezpečná,“ zdôraznil don El Rai, „vládne tu chaos.“  Predstavený saleziánov si osvojil výzvu pápeža Benedikta XVI. „ukončiť krviprelievanie a nasadenie medzinárodného spoločenstva v zmysle politického riešenia konfliktu v Sýrii“.

 

„Aleppo je ako ochromené“

V Aleppe žijúci františkán Edouard Tamer (74) v rozhovore pre SIR vykreslil dramatický obraz situácie v meste:

„Aleppo je ako ochromené, autobusy už nejazdia, kto svojím autom hľadá otvorený obchod s potravinami, robí tak s veľkým strachom a s mimoriadnou obozretnosťou. Otvorených je už iba málo supermarketov a obchodov, ktoré ponúkajú chlieb a iné potraviny. Väčšina obchodov a podnikov je zatvorená, niet práce. Ak táto situácia potrvá ďalej, dôjde k situácii humanitárnej núdze,“ hovorí Tamer: „Kto môže, opúšťa mesto, ale väčšina chce zostať – kresťania ako aj moslimovia.“

Tento františkán, ktorý mnohé roky pôsobí ako prekladateľ teologických diel do arabského jazyka – súčasne zdôraznil, že kresťania sú ustarostení predovšetkým kvôli násiliu kriminálnych bánd, ale aj kvôli prítomnosti islamských bojovníkov v radoch „Slobodnej sýrskej armády“ a hovorí:

„V súčasnosti niet mimoriadnych správ o násilí voči kresťanom. Dúfame, že to tak bude aj v budúcnosti. Kresťania sú za dialóg, aby sa dosiahlo politické riešenie. Odsudzujeme všetky druhy masakrov, nech ich pácha hocikto. Je potrebné, aby zahraničné mocnosti prestali dodávať zbrane obom stranám.“

Občianske medzináboženské hnutie zmierenia Mussalaha je svedectvom toho, že dialóg na pokojné riešenie konfliktu je možný. Ale také riešenie musí podporovať medzinárodné spoločenstvo.“

 

Patriarcha: „mariánsky pôst“ pred 15. augustom za pokoj v Sýrii

V Damasku sídliaci  gréckokatolícky melkitský patriarcha Antiochie, Gregorios III. Laham, apeloval na bývalého generálneho sekretára OSN Kofiho Annana, aby sa znova ujal svojej misie sprostredkovania v Sýrii. Gregorios III. Zdôraznil:

„Cítim sklamanie a smútok z rozhodnutia Annana zložiť mandát. Súčasne veľmi dúfam, že tento špičkový africký diplomat svoje rozhodnutie zreviduje. Podľa môjho názoru Annan urobil dobrú robotu. Potrebujeme každý prínos,  aby sme v Sýrii dospeli k zmiereniu, k pokojnému riešeniu.“

Dodal, že Annan právom poukázal na to, že od medzinárodného spoločenstva nedostal očakávanú pomoc a spoluprácu. „Teraz sa už nemôže nikto zo zahraničných partnerov na nič vyhovárať.“

Patriarcha ďalej povedal, že „mariánsky pôst“, ktorý sa koná vo všetkých východných cirkvách pred sviatkom Nanebovzatia Panny Márie, tento rok venuje zvláštnym spôsobom za znovu nastolenie pokoja v Sýrii. Dodal, že je potešiteľné, že tento rok sa zhoduje s islamským pôstnym mesiacom Ramadánom. „Kresťania a moslimovia sa postia a modlia v rovnakom čase. To je jedno z najkrajších znamení ich spolunažívania v solidarite.“

„Spoločne sa modlíme za blaho všetkých Sýrčanov a za ukončenie násilia, ktoré prinieslo do pokojných oblastí strach a spôsobilo útek tisícov ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domy a svoje vlastníctvo,“ uvádza patriarcha vo vyhlásení. „Modlíme sa za návrat lásky k blížnemu, za priateľstvo, bratstvo a empatiu medzi všetkými občanmi. Sýrčania sú schopní milovať a navzájom si odpúšťať, zmieriť sa a byť tolerantní. Spoločne bude možné vybudovať nový národ. Slobodný, bezpečný a harmonický národ, v ktorom občania budú mať slobodu, dôstojnosť, prácu a vzdelanie nezávisle od toho, do ktorej skupiny, strany alebo náboženského spoločenstva patria.“ –zg-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre finančnú krízu vstupujú Gréci do kláštorov

Mníchov, 6.8.2012 (kath.net/KNA) 015 344 – Stále viac schudobnených Grékov vyhľadáva pre finančnú krízu útočisko v kláštoroch. Tam dostanú duchovnú podporu, predovšetkým však stravu a ubytovanie zdarma, ako informuje mníchovský magazín «Focus» z pondelka. Podľa pátra Simeona u Thivy, neďaleko Atén, mnísi prijímajú mnohých kandidátov, aby ich zachránili napríklad od samovraždy,  alebo aby sa o nich starali v chorobe.

«Odhadujem, že každý desiaty z tých, ktorí sa teraz náhlia do kláštorov, je skutočne povolaný,» povedal pravoslávny mních. Ráta s tým, že väčšina znova vystúpi, keď sa situácia zlepší.

Grécki odborníci na šetrenie – tzv. «Trojka» – podľa magazínu nariadili viacerým kláštorom tzv. „Pravidlo 10 k 1“, podľa ktorého musí najprv 10 bratov zomrieť predtým, než smie byť vysvätený nový brat.  –zg-

 

Fyzik Zeilinger: Dôkaz Boha by bol koniec náboženstva

Viedeň, 5.8.2012 (KAP) 015 343 – Viedenský kvantový fyzik Anton Zeilinger vylučuje, že by vo svojich výskumoch niekedy dospel do bodu, v ktorom narazí na Boha.

„Pána Boha nemožno objaviť,“ napísal Zeilinger v aktuálnom vydaní spravodajského magazínu „Profil“. „To je otázka viery a nie vedy.“ Uviedol ďalej, že pozná ľudí z konzervatívnych cirkevných kruhov, ktorí sa domnievajú, že Boha možno dokázať:

„To by bol koniec náboženstva,“ vyjadril svoj názor tento 67-ročný prezident Viedenského inštitútu pre experimentálnu fyziku. „Potom by už chodenie do kostola nebolo otázkou viery, ale čistej vypočítavosti.“

Smerodajnou otázkou podľa Zeilingera je:

„Kde existuje v prírodných vedách úloha pre Boha, ktorá nie je v rozpore s prírodnými zákonmi a nikdy nebude?“ Svetoznámy fyzik ju vidí, ako hovorí, „tam, kde v zásade neexistuje nič vysvetliteľné, ako napríklad prírodné zákony samotné, ako je sila príťažlivosti. Pretože prečo existujú prírodné zákony? Nikto to nevie, sú jednoducho tu.“

„Tu je priestor, ktorý môžem dať Bohu, ak som veriaci človek, pretože tu nestojí v protiklade k prírodným vedám. Ale to je osobné rozhodnutie, pred ktorým stojí laik rovnako ako prírodovedec.“

Na otázku o viedenskej biologičke Renée Schröderovej, ktorá vidí priestor „iracionálneho“ náboženstva vedou už 300 rokov stále viac zužovaný,  Zeilinger odpovedá: „Aj pani Schröderová musí v niečo vo svojej vede veriť, ako práve v platnosť prírodných zákonov. Tie nemožno nikdy dokázať, nanajvýš vyvrátiť. A ani ateistické presvedčenie, že nijaký Boh neexistuje, nie je dokázateľné.“

 

Ani „náhoda“ nič nevysvetľuje

K možnému cielenému zameraniu evolúcie Zeilinger povedal:

„Už to, že samotné prírodné zákony – vrátane evolučných zákonov – fungujú tak, že existuje niečo ako život, je fantastické. To je úplne mimo možnosti vedeckého vysvetlenia. Aj vysvetlenie náhodou nám kladie veľa otázok, napr.: prečo je svet taký, že náhoda dokáže také niečo vyprodukovať?“

Teóriu veľkého tresku považuje viedenský vedec za „jednu možnosť“, ako aj teóriu, že vesmír sa stále viac rozpína a potom znova kolabuje. Teóriu veľkého tresku, „pretože niekto musel konečne predtým stlačiť nejaké tlačidlo“, Zeilinger nepreferuje: „To je presne tá nesprávna argumentácia. Keď som prívržencom veľkého tresku, tak neexistuje nijaké predtým, pretože až veľkým treskom sa začal rozmer času.“

K ešte otvoreným oblastiam poznania v prírodných vedách Zeilinger citoval autor známej knihy „2001: A Space Odyssey“ (Vesmírna odysea), Arthura C. Clarka. Povedal, že ten napísal múdru vetu:

„Ak ti dostatočne uznávaný vedec povie, čo v budúcnosti možné je, tak má pravdepodobne pravdu. Ak ti ten istý vedec povie, čo v budúcnosti možné nie je, tak pravdepodobne nemá pravdu.“ –zg-

 

Vyšetrovanie pápežského komorníka sa predĺži

Vatikán, 5.8.2012 (kath.net/KAP) 015 342 – Záver z vatikánskeho vyšetrovacieho procesu pápežského komorníka Paola Gabrieleho sa vynesie až o niekoľko dní. Fáza vyšetrovania sa ukončí pravdepodobne až v strede alebo koncom budúceho týždňa, ako oznámili v sobotu z Tlačovej kancelárie Vatikánu. Ukázalo sa, že práca sudcu si vyžiada ešte o niekoľko dní viac, ako povedal hovorca Vatikánu páter Frederico Lombardi.

Za vážne previnenie – odcudzenie súkromných dokumentov pápeža – hrozí podľa vatikánskeho práva 6 až 8 rokov väzenia. Po ukončení vyšetrovania musí príslušný súd rozhodnúť, či sa otvorí oficiálny proces proti Gabrielemu, alebo či sa proces uzavrie. –zg-

 

Izrael: Archeológovia našli Samsonovu pečať

 Beit Šemeš, 4.8.2012 (kath.net/inn) 015 341 – Pečať so zobrazením biblického hrdinu Samsona, ako prekonáva leva, našli archeológovia z Univerzity v Tel Avive. Objav urobili na Tel Beit Šemeši (medzi Tel Avivom a Jeruzalemom) vo vrstve vykopávok z 11. storočia pred Kristom. Na 1,5 centimetrovej pečati možno ľahko rozoznať veľké zviera a ľudskú postavu.

Obdobie 11. storočia pred Kristom bolo érou „Sudcov“ v Biblii, v ktorej žil aj hrdina Samson (Sdc 13-16). Usmrtil náčelníkov Filištíncov tým, že roztlačil piliere chrámu a všetkých prítomných tak pochoval pod troskami. Predtým už mal povesť siláka, pretože revúceho leva roztrhol napoly holými rukami (Sdc 14).

Samozrejme nemožno dokázať, že na tejto pečati je skutočne zobrazený tento biblický príbeh. Ale Tel Beit Šemeš leží neďaleko Tel Bataša, ktorý je identický s biblickou Tamnatou. Tam žila žena Filištínca, ktorú si Samson vyvolil. Jeho otec bol proti tejto svadbe a pýtal sa: „Niet už medzi dcérami tvojich bratov a v celom mojom ľude ani jednej ženy, keď si chceš vziať ženu z tých neobrezancov, Filištíncov?“

Podľa údajov Profesora Šloma Bunimovitza z Tel Avivu, pečať sa našla pri kamennom stole, ktorý zrejme slúžil ako obetný oltár. V blízkosti sa našlo veľa kostí. Podľa zvieracích kostí geológovia dokázali veľmi presne lokalizovať geografickú hranicu medzi ríšou Kanaáncov, neskoršej Judey a ríšou Filištíncov. Filištínci pochádzajúci z Egejskej oblasti totiž jedli bravčové mäso, zatiaľ čo Judejci teda „židovskí“ Izraeliti, sa od „prišelcov“ dištancovali tým, že toto mäso nejedli.

V Beit Šemeši, bydlisku detí Izraela, nenašli archeológovia takmer nijaké bravčové kosti, no objavili ich veľké množstvo v susednej Tamnate, kde podľa biblických údajov žila žena Filištínca, ktorú si Samson vyvolil.

Biblický príbeh z Beit Šemeša predstavuje podľa Bunimovitza istý druh stretu kultúr, kde sa znepriatelené národy v hraničnej oblasti usilovali o vytvorenie vlastnej identity. –zg-

 

Švédsko: Žiak prepadol, lebo nazval homosexualitu nenormálnou

 Štokholm, 4.8.2012 (kath.net/LSN/jg) 015 340 – Švédsky žiak prepadol z biológie, pretože označil homosexualitu ako „nenormálnu“. Na jeho otázku mu učiteľ vysvetlil, že učebný plán školy má za cieľ sprostredkovať žiakom rešpekt voči rôznym sexuálnym orientáciám. Ním vyjadrené názory sa vraj  s týmto cieľom nezhodujú.

Rodičia žiaka na to zavolali na Úrad pre školský dohľad, ktorý prípad prešetril. Úrad dospel k záveru, že škola mala žiakovi poskytnúť dodatočnú podporu a rodičov mala informovať, ako náhle sa vyskytol dôvod pre negatívne hodnotenie.

Prípad sa dostal do správ médií a vyvolal ostrú diskusiu. Účastník internetového fóra vyjadril svoju obavu, že toto by mohol byť „ďalší krok smerom ku Švédsku bez slobody prejavu“. Iný diskutujúci označil švédsky školský systém ako „centrum indoktrinácie“. Napísal, že školy by mali zo žiakov vychovávať kriticky premýšľajúcich ľudí, pričom by nikto nemal byť trestaný za svoj politicky nekorektný názor. –zg-

 

Obama: Keď dcéry urobia chybu, nemajú byť potrestané dieťaťom!

 Washington, 4.8.2012 (kath.net/LSN/jg) 015 339 – Americký prezident Barack Obama vťahuje svoje dcéry stále znova do svojich kampaní za potraty, ako kritizuje blogerka Jill Staneková. Má dve dcéry vo veku14 a 11 rokov.

Vo volebnom prejave v Oregone Obama kritizoval svojho republikánskeho protikandidáta Mitta Romneyho, lebo ten by chcel škrtnúť štátnu podporu najväčšej organizácie vykonávajúcej potraty „Planned Parenthood Federation“ (Federácia pre plánované rodičovstvo).

„Považujem to za zlú myšlienku. Mám dve dcéry. Chcel by som, aby mohli robiť svoje vlastné rozhodnutia o medicínskych zákrokoch. Kráčame vpred a nie dozadu,“ povedal Obama doslova.

„Všetci vieme, že slovo ‚rozhodnutie’ (angl. ‚choice’) je eufemizmus pre potraty,“ píše Staneková v komentári a pokračuje:

„Obama sa zasadzuje za slobodu svojich dcér, aby smeli usmrtiť pri potrate jeho vlastných vnukov. Podivná je aj súvislosť, ktorú Obama dáva medzi štátnymi subvenciami pre ´Planned Parenthood´ a právom svojich dcér na potrat. ´Planned Parenthood Federation´ je spoločensko-prospešná organizácia, ktorá ponúka medicínske výkony pre tehotné ženy, matky a deti, ktoré by si to inak nemohli dovoliť. K tomu však patria aj potraty a distribúcia antikoncepcie. V klinikách organizácie Planned Parenthood sa každoročne vykoná asi 300 000 potratov. Obamove dcéry by nikdy nevstúpili do kliniky tejto organizácie, pretože si môžu dovoliť najlepších gynekológov v krajine.“

Už v r. 2008 Obama použil svoje dcéry, aby prezentoval svoj postoj k potratu:

„Keď urobia chybu, tak by som nechcel, aby boli potrestané dieťaťom!“ povedal vtedy politik. Táto veta vyvolala ostré protesty. –zg-

 

Kanada: Kardinál sa nemá zúčastniť protirímskej konferencie

 Katolíci v Kanade začali petíciu na varovanie kardinála z Rímskej kúrie Turksonovi pred jeho účasťou na protirímskej konferencii. Medzi pozvanými prednášajúcimi sú protivníci encykliky Humanae vitae a prívrženci homosexuálneho „manželstva“.

 

 Ottawa, 3.8.2012 (kath.net/LSN/jg) 015 338 – Katolíci v Kanade vyzývajú kardinála Petra Turksona, predsedu Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, aby sa nezúčastnil kontroverznej konferencie o Druhom vatikánskom koncile. Na podujatie s názvom „Vatican II for the Next Generation“ (Druhý vatikánsky koncil pre ďalšiu generáciu), ktoré sa bude konať na Univerzite sv. Pavla v kanadskej Ottawe, očakávajú početných prednášajúcich, ktorí odmietajú náuku Cirkvi. Kardinál Turkson, je pozvaný, aby mal na konferencii príhovor.

Medzi prednášajúcimi je teológ Prof. Richard Gaillardetz z Bostonského kolégia. Gaillardetz v r. 2008 označil Baracka Obamu kvôli jeho výpovediam k sociálnej politike ako „kandidáta – ochrancu života“ a preto ho príslušný biskup verejne napomenul.

Biskup Remi De Roo má vystúpiť na konferencii ako svedok. De Roo bol jednou z kľúčových postáv tzv. „Vyhlásenia z Winnipegu“, v ktorom kanadskí biskupi v r. 1968 vyjadrili svoje odmietnutie Humanae vitae.

Gregory Baum, ďalší svedok koncilu, je prominentným obhajcom „manželstva“ rovnakých pohlaví. Tento bývalý kňaz sa tiež angažoval proti encyklike Humanae vitae.

Kanadskí katolíci teraz spísali petíciu pre apoštolského nuncia v Kanade, v ktorej ho vyzývajú, aby kardinála Turksona informoval o týchto prednášajúcich. Podpísaní vyjadrujú nádej, že kardinál sa potom vzdá svojej účasti na konferencii. Petíciu doteraz podpísalo viac ako 500 ľudí. –zg-

*   *   *   *   *   *   *   *   *   

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Benediktovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.