Aktuálne: Výzva na modlitbu sv. ruženca k Sedembolestnej Panne Márii! Pozvánka na Pochod v Bratislave

1618

Za zastavenie demoralizácie Slovenského národa formou socialistickej genderideológie

Žijeme vo veľmi ťažkých časoch, kedy prebieha vo svete kruté prenasledovanie kresťanov a na Slovensku mimoriadne dôležitý zápas o zachovanie kresťanských hodnôt, morálky, DESATORA, za zachovanie rodiny (ktorú tvorí muž, žena a ich deti), za ochranu detí a mládeže, cyrilo-metodského duchovného dedičstva, za zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie, za svätenie nedele…

Vyzývame preto aj na hojnú účasť na svätej omši na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska dňa 15. septembra v Šaštíne ako aj na podporu a účasť na kresťanskom, Národnom pochode za život dňa 22. septembra 2013 v Košiciach, ktorý organizuje Konferencia biskupov Slovenska.

Komu záleží na osude Slovenského národa, prosím, rozširujte tento email. Kto môže, prosím, pomodlite sa počas mesiaca septembra vo svojich rodinách denne modlitbu sedembolestného ruženca, alebo aspoň jeho časť, aby nás Panna Mária aj naďalej ochraňovala a skryla v týchto búrlivých časoch pod svoj ochranný plášť.

Sedembolestná Panna Mária, pomáhaj prenasledovaným kresťanom po celom svete a oroduj za Slovenský národ, aby pod tvojou ochranou zostal verný Kristovi a Cirkvi!

Anton Čulen,  Anton Selecký 

Pozvánka na pochod dňa 14. septembra 2013 v Bratislave

Modlitba sedembolestného ruženca:

Dnes viac než inokedy potrebuje náš národ ochranu Panny Márie, ktorá je patrónkou nášho národa. Modlitbou sedembolestného ruženca a rozjímaním o utrpení Panny Márie chceme prosiť o obnovu viery a pokoja v našich srdciach, našich rodinách, našom národe. Sedembolestný ruženec sa modlíme nasledovne: Verím v Boha….Sláva….Otče náš….3 x Zdravas na počesť sĺz, ktoré vyronila Panna Mária pri bolestiach. Tento ruženec sa modlí na upravenom sedembolestnom ruženci. 

Verím Boha, Sláva, Otče náš, Zdravas Mária milostiplná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje v nás úctu k Sedembolestnej Matke, 
dôveru k Sedembolestnej Matke, 
lásku k Sedembolestnej Matke.

Tajomstvá:

1. Ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované.
2. S ktorým si do Egypta utekala.
3. Ktorého si s bolesťou tri dni hľadala.
4. Ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste
5. Ktorého si videla na kríži umierať.
6. Ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
7. Ktorého si s bolesťou do hrobu položila.

Každé tajomstvo sa modlí: Otče náš….Zdravas 7x….Sláva….Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný hlboko mi v srdce vtlač. Po poslednom tajomstve sa modlí: 3x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária…
Modlime sa: Prosíme ťa Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o mukách a bolestiach tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen.

Zdroj TU:http://www.sedembolestna.sk/ruzenec.php

zvolenskyVyhlásenie predsedu KBS k iniciatíve Svätého Otca Františka za mier

Bratislava 3. septembra (TK KBS) Svätý Otec František vyhlásil v celej Katolíckej cirkvi na sobotu, 7. septembra, deň pôstu a modlitieb za mier v Sýrii i ďalších miestach krvavých konfliktov. Konferencia biskupov Slovenska túto požiadavku Svätého Otca ochotne prijíma a pozýva jednotlivé farnosti a veriacich, aby sa k tejto iniciatíve s horlivosťou pridali. 

“Túto rozhodnú a naliehavú výzvu adresujem celej Katolíckej cirkvi, no tiež aj všetkým kresťanom iných vyznaní, ľuďom každého náboženstva a aj tým bratom a sestrám, ktorí nie sú veriaci. Pokoj je dobro, ktoré prekonáva každú hranicu, pretože je to dobro celého ľudstva.”– povedal v nedeľu počas modlitby Anjel Pána Svätý Otec. Preto aj my pozývame na Slovensku k tejto iniciatíve všetkých kresťanov, veriacich iných náboženstiev i ľudí dobrej vôle bez vyznania, aby sa k nám pripojili formou, akú uznajú za vhodnú.

Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS

( TK KBS; jk ) 20130903014

 

PAPA: ESCE DA PORTA ANGELICA E SALUTA FOLLA FEDELIPápež na twitteri: Vatikán vidí hrozbu svetovej vojny

 Vatikán, 2.9.2013 (KAP) – Ďalším posolstvom na twitteri v pondelok popoludní pápež František znova zdôraznil svoju výzvu k pokoju:

„Chceme svet pokoja, chceme byť mužmi a ženami pokoja“, uvádza sa v jeho najnovšej výzve.

Akú vážnu vidí situáciu v Sýrii vyjadril v pondelok aj Mario Toso, sekretár Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj:

„Násilie a nasadenie zbraní vo vojenskom zásahu by v Sýrii nikdy neviedlo k mieru. Naopak, existuje nebezpečenstvo, že sa toto násilie rozšíri aj na iné krajiny. Konflikt v Sýrii obsahuje prvky, ktoré by mohli viesť k vojne celosvetového rozsahu. Na každý pád nikto by z neho už nikdy nevyšiel nedotknutý,“ povedal biskup pre Rádio Vatikán.

„V súčasnosti diskutované nasadenie zbraní by v prvom rade zasiahlo bezbranné civilné obyvateľstvo,“ povedal Toso ďalej. „Tým by sa ďalej rozkrútila špirála násilia, pri ktorej by sa na toho ‚druhého‘ vždy hľadelo ako na nepriateľa namiesto ako na brata. Jedinou alternatívou, čo máme k dispozícii,  je iba návrat k rozumu skrze iniciatívy dialógu a politických rokovaní,“ zdôraznil sekretár rady „Iustitia et Pax“. –zg-

 bertoneKardinál Bertone nechce byť obetným baránkom

 
          Rím, 2.9.2013 (kath.net/KNA) 016 279 – V polovici októbra odstupujúci štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone (78) urobil pozitívnu bilanciu svojej služby v úrade a bránil sa proti kritike a obvineniam.

Prirodzene, že najmä v ostatných dvoch rokoch boli problémy, ako povedal v nedeľu na okraj bohoslužieb v sicílskych Syrakúzach. No mnohé z týchto chýb sa stali, lebo jeho sekretariát nebol informovaný  a zapojený do vecí, ako zdôraznil podľa internetovej stránky časopisu «Inside the Vatican».

«Urobil som chyby, ale neklaďte na mňa všetku vinu,“ povedal Bertone po svätej omši vo svätyni «Madona sĺz». V minulých rokoch podľa jeho slov «sa na druhej strane Tibery stalo veľmi praktizovaným športom, zvaľovať vinu na druhého». Ďalej podľa «Inside the Vatican» kardinál povedal:

«Obvinili ma – tá spleť havranov (udavačov) a zmijí», vyhlásil odchádzajúci štátny sekretár.

Vcelku môže urobiť pozitívnu bilanciu svojej sedemročnej, ako zdôraznil Bertone. «Vždy som vydal zo seba všetko, ale prirodzene mám aj svoje chyby. A keď tak hľadím spätne a zamyslím sa, pri mnohých príležitostiach by som konal inak», pripustil deň po menovaní svojho nástupcu arcibiskupa Pietra Parolina (58).

«Na jednej strane sa zdá, že Štátny sekretariát o všetkom rozhoduje a všetko kontroluje» – no tomu tak nie je, zdôraznil kardinál. Mnohé dianie prebehlo mimo neho, aj preto, že určité problémy sa prejednávali medzi určitými osobami, bez zapojenia Štátneho sekretariátu, podčiarkol kardinál so zjavným poukazom na škandál okolo popierača holokaustu Richarda Williamsona. Pri zrušení exkomunikácie štyroch tradicionalistických biskupov sa nebrali do úvahy vo Vatikáne principiálne známe informácie o vyjadreniach Williamsona. –zg-