Aktuálne: Veľvyslanectvo Ruskej Federácie na Slovensku informuje

209

Embassy RF press service <press@rusemb.sk

Vážení priatelia, prosíme Vás aby ste venovali pozornosť tomuto materiálu.

O eskalácii americkej vojenskej prítomnosti v Európe pod zámienkou „ruskej hrozby“

Musíme konštatovať, že v USA sa naďalej používa téza o akejsi „ruskej vojenskej hrozbe“. Pred nedávnom ňou opäť strašil minister obrany USA E.Karter. Pozrime sa, ako sa veci v skutočnosti majú. Všetky tieto nepodložené obvinenia proti Rusku sú používané vo Washingtone ako zámienka k presunu vlastných vojsk a techniky do Európy a ich koncentrácii vedľa našich hraníc.

usa1Pentagón systematicky rozširuje svoju prítomnosť vo Východnej Európe, vrátane pobaltských štátov. Zvyšuje sa tam počet amerických vojakov, lietadiel a ťažkých obrnených vozidiel, rozširuje potrebná infraštruktúra. V Čiernom mori takmer vždy sú prítomné americké vojnové lode. Pod vedením amerického veliteľstva v blízkosti ruských hraníc sú nepretržite cvičenia všetkých zložiek NATO, v ktorých potenciálnym nepriateľom otvorene nazývajú Rusko.

Ten istý E.Karter nedávno označil NATO za „kotvu globálnej bezpečnosti.“ Uplatňovanie nároku na „svetovú“ rolu Severoatlantickej aliancie zaznelo verejne a oficiálne. Úprimne povedané taká „kotva“ sa viac podobá na kameň na krku globálnej bezpečnosti.

Medzitým naďalej pokračujú prípravy na nasadenie v najbližších mesiacoch v Rumunsku a v roku 2018 v Poľsku pozemných batérií protiraketovej obrany USA, technické parametre ktorých umožňujú štart nielen prostriedkov zachytávania, ale aj útočných okrídlených rakiet. Navyše, americká armáda sa pevne usadila na Ukrajine, čo je hrubým porušením zo strany Kyjeva bodu č. Minských dohôd zo dňa 12. februára.

Tento alarmujúci trend má veľa spoločného s americkou líniou obdobia „studenej vojny“ a je veľmi deštruktívny. Washington a jeho spojenci priamo poškodzujú medzinárodnú bezpečnosť, nehovoriac o zreteľnom porušovaní záväzkov NATO o obmedzeniach, týkajúcich sa rozmiestňovania bojových síl na území nových členov aliancie.

Samozrejme, že musíme pri našom plánovaní obrany brať do úvahy namierené proti Rusku vojenské prípravy USA, nevynímajúc Európu. Nemôžeme sa nechať zastrašovať. Oklamať svetovú verejnosť o tom, kto provokuje napätie, pokiaľ je to možné, sa za prvé podarí len krátkodobo, a za druhé, prečo tak konať, keď na programe sú skutočné globálne otázky svetovej krízy: rast medzinárodného terorizmu a atď. Nádejame sa, že vo Washingtone si uvedomia zvrátenosť a márnosť takého smerovania.

O vyšetrovaní príčin katastrofy malajzijského lietadla „Boeing“ a súdnom rozsudku o pohľadávke Agentúry „Korrektiv“

Rusko je prívržencom plnenia prijatej na jeho podnet rezolúcie BR OSN 2166, podľa ktorej sa vyžaduje komplexné, nezávislé a dôkladné medzinárodné vyšetrovanie leteckej katastrofy, a zaručenie – na výsledkoch tohto vyšetrovania – neodvratného stíhania osôb, ktoré sa dopustili spáchania tohto trestného činu.

Máme záujem o dôkladné a nestranné medzinárodné vyšetrovanie havárie malajzijského lietadla „Boeing“.

Z ruskej strany však zostávajú závažné otázky.

boeinng_640Patrí sem slabý dôkazový materiál a vylúčenie Ruska zo zásadnej účasti vo vyšetrovaní. Konkrétne, ruským odborníkom bolo v podstate znemožnené rovnoprávne a plnohodnotné oboznamovanie sa s materiálmi, ktoré má k dispozícii medzinárodná skupina technického šetrenia a medzinárodná vyšetrovacia skupina. Ukrajinská strana doteraz neposkytla medzinárodnému spoločenstvu záznamy rozhovorov vojenských dispečerov riadiacich letovú prevádzku, ktorí zodpovedali za let MH-17 v deň jeho pádu, rovnako ako údaje o raketových komplexoch ozbrojených síl Ukrajiny, ich presuny v dňoch katastrofy, o spotrebe rakiet systému „zem-vzduch“ a  „vzduch-vzduch, nebolo tiež poskytnuté žiadne vysvetlenie pre zvýšenú aktivitu ukrajinských radarov v predvečer tragického pádu lietadla.

Boli zablokované návrhy Ruska o takom usporiadaní medzinárodného vyšetrovania, aby bolo čo najviac „transparentné“, o aktívnom využívaní pre tieto účely mechanizmov Bezpečnostnej rady OSN. Opakované výzvy Ruska o zapojení Rady do kontroly vykonávania uznesenia č. 2166 sa trvale ignorovali. Napriek rezolúcii č.2166 Generálny tajomník OSN nepredložil BR OSN komplexné návrhy opatrení na podporu vyšetrovania.

Bez zrozumiteľnej reakcie zostávajú aj otázky o vyšetrovaní, zoznam ktorých Rusko opakovane zverejňovalo, medzi iným aj v Bezpečnostnej rade.

Zámerne sa ignorujú úsudky o havárii letu „Boeing“, vypracované odborníkmi vývojovej firmy „Almaz-Antej“, ktorá je autorom raketového protileteckého komplexu „Buk“, a taktiež akýkoľvek ďalších dôkazov podporujúcich verzie,  ktoré sú v rozpore s verziou, vnucovanou Západom a Ukrajinou.

boeinng_640Súčasne západne masmédia pokračujú v masívnom informačnom útoku na Rusko, ktorý je sprevádzaný nevyberanými obvineniami z jej účasti na incidente. Takto sa okolo vyšetrovania vytvorilo veľmi negatívne informačné prostredie, ktorým sa spochybňuje samotná možnosť nezávislého a nestranného konania. Považujeme tieto okolnosti predovšetkým za nátlak na vyšetrovanie.

Čoho je hoden nedávny brbt v niektorých západných médiách o tom, že medzinárodné vyšetrovanie získalo fragmenty raketového protileteckého komplexu „Buk“, ktorým bol údajne zostrelený malajzijsky „Boeing“.  V súvislosti s týmito fragmentmi vzniká množstvo ďalších otázok – odkiaľ sa dostali a kde boli predtým, prečo sa informácia o nich objavila až teraz, prečo vyšetrovanie, ktoré sa koná pod záštitou Holanďanov, odmieta použiť pre účely analýzy odborné znalosti expertov spoločnosti „Almaz-Antej“. A nakoniec – kde je dôkaz, že tieto fragmenty boli nájdené na mieste havárie.

S ohľadom na vyššie uvedené, návrh niektorých  západných krajín o zriadení na základe rezolúcie BR OSN podľa článku VII Charty medzinárodného tribunálu pre vyšetrovanie havárie MH-17 je zrejme predčasné a kontraproduktívne. Dostupné príklady vytvorených na základe článku VII Charty medzinárodných tribunálov – ICTY (o bývalej Juhoslávii) a MTP (pre Rwandu) potvrdzujú, že ich činnosť nie je efektívna, je vysoko nákladná, je zdĺhavá a je mimoriadne spolitizovaná a neobjektívna. Netreba dodávať, že akékoľvek súdne stíhanie, postavené na základe nepoctivého vyšetrovania, Boeingje odsúdené na neúspech. Sme presvedčení, že v tejto chvíli je hlavná vec – nie unáhlené vytvorenie akýmkoľvek postupom a za každú cenu medzinárodného tribunálu pre prípad MH-17, ale kvalitne vyšetrovanie okolností havárie „Boeing“.

Len prednedávnom nemecký súd vyhovel návrhu žaloby berlínskeho úradu investigatívnej žurnalistiky „Korrektiv“ proti nemeckému ministerstvu zahraničia vo veci ohrozenia letov civilného letectva nad územím Ukrajiny z toho dôvodu, že Kyjev neuzatvoril oblohu nad regiónmi vojenských operácií v Donbase. Táto skutočnosť len potvrdzuje správnosť našej pretrvávajúcej tézy o tom, že prvotne zodpovedá za tragický pád malajzijského „Boeing“ štát, kde sa udalosť vyskytla – Ukrajina, úrady ktorej neuzavreli vzdušný priestor nad oblasťou bojov. Jedná sa,  teda, o zločinnú nedbalosť ukrajinských úradov pri riešení organizovania leteckej prevádzky nad územím štátu, ktorá je nedodržaním Chicagského dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve 1947.

Je tiež významné, že, na rozdiel od väčšiny medzinárodného spoločenstva, národný súd jednej z popredných západných krajín (ktorá je v opozícii k Rusku v otázke Ukrajiny a podporuje protiruské sankcie a propagandu) musel uznať zodpovednosť Ukrajiny za incident s „Boeingom“.
s úctou
Veľvyslanectvo Ruskej federácie
v Slovenskej republike

Prečo treba „premiešať“ obyvateľstvo Európy

Čudná „farebná“ revolúcia v Malajzii