Aktualizované: Rodič 1 a rodič 2 už aj na Slovensku – a bez výstrahy!

1220

Milí priatelia, s obozretnosťou sledujeme  vývoj u našich susedov, členov Európskej Únie.  So železnou pravidelnosťou  dostávame informácie, ako uzákonili termíny RODIČ 1 a RODIČ 2, ako povoľujú  homosexuálne zväzky bez ohľadu na masové protesty obyvateľstva (Francúzsko), ako dostali homosexuáli povolenie sobášiť sa aj na cirkevnej pôde ! (Škótsko) a akosi očakávame, že náš slávny domáci Slovenský parlament sa pripravuje  na podobné kroky aj u nás, a myslíme si, že ešte je dostatok času na odpor.  A tak podpisujeme petície – (opakované a neúčinné) a myslíme si, že nás na Slovensku to ešte len čaká…  

OMYL!

gayStačí si zistiť, ako sa neslávne „gender“  učebnice bez výstrahy  tlačia a distribuujú do našich škôl, ako si „poza bučky“ plánujú po našich školách prednáškové turné profesori sexuálnej perverzity (Radim Uzel a i.) cez tzv. „tretí sektor“ a napokon ako na oficiálnych slovenských tlačivách sa „zčista-jasna“ objaví namiesto  OTEC a MATKA   RODIČ a RODIČ!  A zdá sa, že sa to nedeje len „pokusne“.

Skrátka a dobre, niečo sa tu deje absolútne za našim chrbtom, obchádzajú sa naše inštitúcie, nie sme informovaní domácimi médiami, ktoré majú zahraničných majiteľov.  KTO to ale povoľuje?   Kto zatvára oči?  Naozaj, má naša Slovenská „vláda“ vôbec v Európskej Únii nejakú moc?  Resp. – prečo zrádza vlastných občanov?

LunacekPriatelia – nahradením termínov otca a matky názvami rodič 1 a rodič 2, je tu oficiálne otvorenie sa Slovenska perverznému REPORTU LUNACEK, ktorý bol schválený v EP, a ktorý znamená otvorenie dvier útoku na Boží princíp rodiny a princíp prirodzenej morálky.  Petície sú na smiech, náš parlament je na smiech, sú to proste ľudia, ktorí nás ponechávajú svojmu osudu, bez hlasovania, bez diskusie, podvodne a zákerne – navyše potichu! A my sa tu ešte zaoberáme smiešnou otázkou, koho voliť za prezidenta…       Anton Selecký

Evidenčné číslo:
Prihláška na vysokoškolské štúdium Pečiatka VŠ, fakulty:
bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v
jednom celku1)
Akademický rok: 20 / 20
Štátne občianstvo: Dátum doručenia:
Meno: Priezvisko: Akademický titul:
Rodné priezvisko: Rodinný stav:
Dátum narodenia: deň mesiac rok,   Pohlavie  2): muž žena
Miesto narodenia: Štát:
Rodné číslo3): /
Tel. č.: E-mailová adresa:
Rodič: meno a priezvisko: rodné priezvisko:
Rodič: meno a priezvisko: rodné priezvisko:

Prihláška na vysokoškolské štúdium.
Portál VŠ:   (Pre prípad odstránenie  liniek  prikladáme  stiahnuté pdf.) 

http://www.portalvs.sk/files/files/prihlaska1.stupen.pdf   prihlaska1.stupen

http://www.portalvs.sk/files/files/prihlaska2.stupen.pdf   prihlaska2.stupen

http://www.portalvs.sk/files/files/prihlaska3.stupen.pdf     prihlaska3.stupen

Prosíme, kto môže skontrolujte obdobné  tlačivá  ako sú uvedené prihlášky!  Kto nájde podobnú zmenu otca a matky na RODIČ 1 a RODIČ 2, dajte nám vedieť! 

email_logo

Milí priatelia CBR,

 najextrémnejší propagátori potratov, voľného sexu, pornografie a homosexuálnych praktík chystajú v marci veľké prednáškové turné po Slovensku pre stredné a základné školy.

uzelnove12014 Sexuológ a gynekológ Radim Uzel, predseda českej Společnosti pro plánované rodičovství a sexuální výchovu (najväčšia sieť potratových kliník a propotratových združení vo svete), zakladateľ politickej strany Nezávislá erotická iniciatíva a spoluvydavateľ pornografického časopisu NEI Report bude morálne korumpovať slovenskú mládež, ak mu v tom nezabránime. Pripájam poster, ktorý dostali emailom všetky školy v SR. Poster tvrdí, že tieto prednášky podporuje MŠ SR a nejaký nešpecifikovaný Výbor OSN.

uzalTiež je v ponuke prednáška rozvedenej slovenskej sexuologičky Danici Caisovej, ktorá považuje zobrazenie reality potratu za škodlivé a tak svedčila proti CBR výstave pre Ústavný súd SR. Análny sex je podľa nej pre mladých istou formou antikoncepcie a masturbácia prirodzenosťou u detí. Pedofili bývajú podľa nej „veľmi dobrí lekári, pedagógovia, učitelia. Píšu veľmi krásne knižky pre deti, milujú svet detí“.

Nesmieme dovoliť ani len jednu prednášku týchto extremistických sexuológov pre žiadnu školu v SR. Túto bitku môžeme vyhrať, ak každý z Vás podnikne tieto kroky čo najskôr:

1.  Napíšte email na MŠ SR so žiadosťou, aby sa dištancovalo od podpory týchto  extrémistických sexuológov, ktorých postoje sú v rozpore s jedinými schválenými osnovami MŠ SR o výchove k manželstvu a rodičovstvu.

2. Zašlite email Divadlu Maska, ktoré prednáškové turné organizuje, aby to prestali propagovať, lebo ináč dáte vedieť všetkým známym a príbuzným ako i školám, aby divadlo bojkotovali.

3. Zašlite email agentúre Fluent, ktorá ponúka tieto prednášky pre deti.

 4. Kontaktujte stredné a základné školyhttp://www.uips.sk/registre/zoznamy-skol-sz-v-exceliktoré navštevujú Vaše deti, aby v žiadnom prípade túto ponuku neakceptovali, nakoľko Vy ako rodičia nesúhlasíte s tým, aby takáto osoba deformovala Vaše deti. Zároveň oslovte ďalších rodičov, aby urobili podobne.

 Zistili sme, že prednášky sú spoplatnené sumou 2 Eur na žiaka, čo však môžu školy preplácať z nejakého svojho fondu, ak nie priamo rodičia musia prispieť.

 Vopred Vám ďakujem za Vašu pomoc v tomto zápase proti morálnej devastácii našej spoločnosti a skorumpovaniu mladej generácie. Mladá generácia je jedinou šancou na zmenu. Aj preto sa naši oponenti zameriavajú na mladú generáciu pri šírení ich klamstiev a ideológie.

Nová vedecká pravda nezvíťazí presvedčením oponentov a tým, že im ukážeme svetlo, ale skôr tak, že jej oponenti časom vymrú a vyrastie nová generácia, ktorá sa s ňou stotožní. (Max Plunck)

Ak si môžete dovoliť, podporte činnosť CBR svojim štedrým finančným darom na účet 8561196003/1111.

S úctou,   Ing. Jana Tutková, M.A.   riaditeľka

http://www.lifenews.sk/content/pozor-%C4%8Desk%C3%BD-porno-vydavate%C4%BE-pln%C3%A1nuje-turn%C3%A9-po-slovensk%C3%BDch-%C5%A1kol%C3%A1ch-rodi%C4%8Dia-protestujte

Reakcia divadla FLUENT    http://www.fluent.sk/tanec/ (na linku nižšie):

„NEPRIPRAVUJEM ŽIADNU  PREDNÁŠKU NA TÚTO TÉMU, už vôbec nie  prednáškové turné“…   Nemám vôbec liberálny prístup k tejto téme čo sa týka výchovy detí k sexu (Zuzana Buchlovičová, Agentúra FLUENT)

http://www.fluent.sk/wp-content/uploads/2011/08/ponuka-MUDr.-Radim-Uzel-CsC..pdf   ponuka-MUDr.-Radim-Uzel-CsC.   (pre istotu stiahnuté)

http://www.fluent.sk/category/mudr-radim-uzel-csc-doktorske-historky-terminy/  DOKTORSKÉ HISTORKY – MUDr. Radim Uzel CSc. FLUENT, s.r.o.

uzely-ok1-690x230

uzelslide7LIST PANI TUTKOVEJ – kauza prednáškové TURNÉ NAJEXTRÉMNEJŠÍCH PROPAGÁTOROV POTRATOV, VOĽNÉHO SEXU A PORNOGRAFIE – RADIMA UZLA A DANICE CAISOVEJ “organizované agentúrou FLUENT” :  Na obr reklamný slide agentúry FLUENT (známy homosexuál Viktor Horján,   dr. Radim Uzel)

MUDR. UZEL : ODPOVEĎ

 MUDr. Uzel reaguje:

vlkDěkuji za zaslané materiály. Je vidět, že díky elektronické komunikaci může „rozvířit vodu“ i ojedinělý extremista. Jsem na to v internetových diskusích zvyklý a zejména v anonymních příspěvcích se jedná často o projev psychopata. Pro vaši informaci bych rád uvedl, že jsem rovněž pokřtěný katolík, dlouholetý ministrant, který na rozdíl od dnešních kněží umí ještě latinskou liturgii a celou mši svatou. Dostal jsem rovněž knižní odměnu za stoprocentní účast na mariánských májových bohoslužbách a tento diplom uschovávám společně s diplomem za nejlepší sběr starého papíru a čestné uznání za vánoční besídku pro vojáky. (!!!!)  Nikdy v životě jsem nepropagoval pornografii a potraty, naopak v rámci sexuální výchovy je zapotřebí upozornit na jejich negativa. Nedávno jsem s manželkou oslavil 48 let společného života a pokud přežiju slovenské nenávistné internetové útoky, oslavíme za dva roky zlatou svatbu. Těším se na spolupráci. Feb 10, 2014

http://divadlomaska.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=164

*********************************************************************************************

Repríza: Zloduchovia pod plášťom „vedy“ a „ľudských práv“ I. 

OTVORENÝ LIST ODPORCOM SEXUÁLNEJ VÝCHOVY
 Otvorený list odporcom sexuálnej výchovy.

Od piatku 7. februára  nás bombardujú výhražné maily  a žiadajú, aby sme zastavili odborné prednášky pre  mládež o sexuálnej výchove pod názvom Sex nie je tabu. Tieto otvorené diskusie pod vedením renomovaných sexuológov MUDr. R. Uzla a MUDr. D. Caisovej ešte ani nezačali, nikto ich nevidel a už sú zatracované termínmi  ako zvrátenosť, extrémizmus, mravná skaza, narušený psychický vývin, morálna devastácia, trauma detí,  morálne zlo  a hnus. Sexuológov vykresľujú ako propagátorov porna, potratov a homosexuálov…. Pritom títo obaja médiami oslovovaní sexuológovia s celoživotnými skúsenosťami vo svojich prednáškach vychádzajú zo stanoviska Svetovej zdravotníckej organizácie a Medzinárodnej organizácie gynekológov a pôrodníkov ( FIGO).

O čo ide. Divadlo Maska ponúklo  v Bratislavskom  a Košickom kraji 14 až 20 – ročným školákom odbornú osvetu prostredníctvom týchto odborníkov formou otvorenej diskusie, ktorá sa má dotýkať prevencie proti pohlavným chorobám, rizikám striedania partnerov, nutnosti pravidelných gynekologických prehliadok, problémoch partnerov pri sexe, o nechcenom tehotenstve, o nástrahách anonymných sexuálnych deviantov na sociálnych sieťach, o domácom sexuálnom zneužívaní, psychonásilí , o nebezpečenstve  pedofílie v dôveryhodnom prostredí a možnosti obrany pred ňou.

Vyzerá, že na čele týchto štváčov vystupuje pani  Jana Tutková (Centrum pre bioetickúreformu), ktorá  vyzýva ľudí, úrady, farnosti a slovenské školy  na bojkot nášho divadla, šíri poplašné správy a nafukuje neexistujúci problém do obludných rozmerov. (1)

Sám som pokrstený veriaci a mám dve deti .  Žijeme v turbulentnej dobe, kde stačí malá iskra a z  obyčajných ľudí sa stávajú agresívni fundamentalisti, schopní biť sa aj do krvi a ničiť majetky.

Z toho mám strach.

Vyzývam kompetentných,  aby proti tejto štvanici zakročili a aby sa katolícka obec  od takýchto fanatických prejavov dištancovala. Kresťania majú šíriť dobro, lásku a porozumenie a nie xenofóbiu, hnev, vyhrážky a hľadanie nepriateľa tam, kde nie je. Či chceme, aby naše deti neboli informované o hrozbe pohlavných chorôb, o následkoch nechráneného sexu?!  Prečo chcú, aby neinformovaní chlapci a a dievčatá mali traumu z prvej menštruácie alebo ejakulácie?

Sme iba obyčajné divadlo pre mladých, ktoré sa už 13 rokov snaží  ponúkať deťom víťazstvo dobra nad zlom, fantáziu, vedomosti, umenie a smiech.  Bojujeme proti rasizmu, neonacizmu, drogám a spiatočníckemu mysleniu.

Jaroslav Mottl     Občianske združenie Divadlo Maska

http://divadlomaska.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=164

Možnosti reakcií:   Divadlo MASKA   

divadlomaska@gmail.com    maska@jupo.sk

Strážska cesta 41   960 01 Zvolen, Slovensko

Tel/fax/: 045 535 1203      0903 277 255     0903 544 346   

****************************************************************************************

Repríza: Zloduchovia pod plášťom „vedy“ a „ľudských práv“ II. 

eutanaziaEutanázia aj pre najmenších!

Belgickí zákonodarcovia rozšírili zákon i na deti

http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/eutanazia-aj-najmensich-belgicki-zakonodarcovia-rozsirili-zakon-deti.html

Cieľ eutanázie – obchod s detskými orgánmi(?!)
ŠOKUJÍCÍ ! JUDr. Milan Hamerský našel dalšího spojence ?
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/belgicti-poslanci-podporili-zakon-umoznujici-eutanazii-u-smrtelne-nemocnych-deti–1315281
eutan13.2. 2014 tímto odstartovala Belgie obchod s dětskými orgány. Hamerský už připravil paragrafové znění. Bude ČR třetí v EU ?  MK
Pro zákon bylo 86 belgických poslanců, proti návrhu 44 a dvanáct se zdrželo hlasování. Konečné rozhodnutí o normě je nyní v rukou krále Philippa, jehož postoj zatím oficiálně není znám. Belgická média ale očekávají, že zákon potvrdí. Dobrovolnou smrt si v Belgii můžou dospělí vybrat už jedenáct let, u dětí byla ovšem doteď zakázaná. I přesto ji doktoři tajně prováděli dle: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/262428-belgie-jako-prvni-zeme-posvetila-neomezenou-detskou-eutanazii/
Belgie dnes 13.2.2014 schválila obchod s dětskými orgány eutanázií dětí bez omezení věku, jinak se tomu říci ani nedá. Mladé dětské orgány se řadě lékařských upírů velmi hodí. Konečně se nebudou obávat ani trochu potrestání za tento typ satanismu.

Kanadské dievčatko je prvým dieťaťom, ktoré má v rodnom liste troch rodičov

Kanada 13. februára (HSP/LifeNews/Foto:TASR)

http://www.hlavnespravy.sk/kanadske-dievcatko-je-prvym-dietatom-ktore-ma-v-rodnom-liste-troch-rodicov/219647

Švýcarské referendum – „Evropské jaro“: Na sociálních sítích napříč Evropou to vře!

Autor: -bj- | Publikováno: 14.2.2014 | Rubrika: Aktuality
vlajka_svycarskoŠvýcarské referendum roznítilo volání po svobodě napříč Evropou. Jakkoli postoj Bruselu ke švýcarskému referendu je uraženecky naprdnutý, zhola jinak je tomu na sociálních sítích. Drtivá většina občanů tam Švýcarům gratuluje a dovolává se rovněž referenda a zejména zamezení masové imigrace.

Strašidlo masové masové imigrace obchází Evropou, píše německý tisk i v souvislosti s Českou republikou – zřejmě, aby nevyznělo příliš flagrantně, že zejména v Německu se v sociálních médiích občané vehementně dovolávají zastavení nezřízené imigrace po švýcarském vzoru. A tím rovněž strhává masku celému problému – je to masový příval neevropských imigrantů, co zavdalo podnět ke švýcarskému referendu a je prioritou dnešních západoevropských voličů, kteří vystřelují protiimigrační strany na výsost politického nebe.

http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/9177-svycarske-referendum-evropske-jaro-na-socialnich-sitich-napric-evropou-to-vre-.aspx