Aktuálne: Matica Slovenská Bratislava: List Evy Kristínovej ministrovi Lajčákovi

464
Vážená redakcia,
dovoľujeme si Vás informovať, že
Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava 1,
zastúpený jeho čestnou predsedníčkou Evou Kristínovou
zostavil otvorený list ministrovi zahraničných vecí, ktorý žiada zásadne prepracovať pripravovanú
Stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Cieľom otvoreného listu je zastaviť nastupujúci trend dehonestácie rodiny, neetické zásahy do výchovy a vzdelávania detí a ďalšie demoralizačné, Slovensku cudzorodé tendencie, ktoré k nám prenikajú zo Západu. 
Do konca mesiaca sa má totiž sformulovať Stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a predložiť do medzirezortného pripomienkového konania. Znenie Stratégie posúdi koordinačná skupina na svojom záverečnom zasadnutí dňa 22. augusta 2013.
Od včera večera ho podporilo cca 60 signatárov, ktorí začali zasielať svoje mená na v liste uvedenú kontaktnú adresu: matica.moba1@gmail.com
Celé znenie listu zasielame v prílohe.
S pozdavom
Iva Vranská Rojková,
predsedníčkou MO poverená koordinátorka akcie,
členka MO MS BA1
tel.: 0948 056546

Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava 1, Grösslingova 23, 811 09 Bratislava

e-mail: matica.moba1@gmail.com

 Vážený pán minister

zahraničných vecí a EZ

Miroslav Lajčák

MZVaEZ SR

Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

 Vec: Otvorený list k Stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Vážený pán minister,

v roku osláv 1150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda ako členovia kultúrno-historickej inštitúcie, ktorá si hlboko ctí tradičné hodnoty po stáročia uctievané našimi predkami, so znepokojením sledujeme nastupujúci trend dehonestácie rodiny, neetické zásahy do výchovy a vzdelávania detí a ďalšie tendencie, ktoré k nám prenikajú zo Západu a, žiaľ, premietli sa aj do návrhu nového strategického programového dokumentu pre oblasť ľudských práv. Kriticky vnímame aj zloženie pracovnej skupiny vypracovávajúcej tento dokument, kde neobvykle vysoký (spoločensky neproporčný) počet ľudí – minimálne jedna tretina – zastáva práve spomínaný úpadkový západný hodnotový systém.

Celý list tu:

strategia-lp-ms

Prosíme našich čitateľov, aby poodporili list pani Evy Kristínovej, nakoľko Vláda bude zasadať ohľadne tzv. Stratégie ochrany a ľudských práv v SR už 22. augusta 2013