Ako som pochopil Nepoškvrnené Počatie

487

9.10.2010, (magnificat.sk) – Bol som anglikánskym kňazom s evanjelickým pozadím. Žil som v Anglicku a pracoval v anglikánskej farnosti, ale dosť ma to ťahalo ku katolicizmu. Mal som však problém s mariánskymi dogmami. Rozumel som im , ale nevedel som ich prijať.

Počas návštevy v Greenville som o tom debatoval s katolíckym kňazom, ktorý sa volal o. Paul. Bol to Afroameričan a bol dosť statný. Rád pil pivo a jedol pečené kura. Večeral som s ním a začal som debatu o nepoškvrnenom počatí. Počúval ma pozorne. Rozprával som o Tomášovi Akvinskom, ako ťažko veril, potom o tom, že sv. Anna by tiež musela byť nepoškvrnená, a čo je vlastne dogma …argumenty a pochybnosti nemali konca kraja.
On sa na to všetko len uškrnul a povedal: „My veríme v Nepoškvrnené počatie, lebo nám to povedal pápež. A daj si ešte pečené kura.“Tak som radšej odložil intelektuálne tézy bokom a začal som sa modliť ruženec s tým že to ponechám vývoju.
Potom som cestoval do Normandie vo Francúzsku a navštívil som katedrálu v Bayeaux. Ako väčšina stredovekých katedrál, aj táto má mnoho bočných kaplniek. Bol som tam široko ďaleko sám. Zastavil som sa a uvidel relikviu sv. Terézie z Lisieux, ktorá žila neďaleko. Potom som sa zastavil pri ďalšej kaplnke a modlil sa ani neviem čo, asi ruženec. Vyšiel som von z katedrály a videl som, že slnko jasne žiari na okolité námestie. A zrazu som si uvedomil, že verím v dogmu o Nepoškvrnenom počatí. A tiež som si vybavil pri kom som sa modlil. Bola to sv. Bernadetta, ktorej sa tak Panna Mária predstavila.

Nechápal som dogmu logicky, ale videl som krásu a zázrak toho, že jednoduché dievča z Nazareta sa stalo druhou Evou. Náhle sa mi stali zreteľnejšími aj kontúry iných faktov. Ježiš ako Syn Boha a Syn Nepoškvrnenej bol akýsi plastickejší než predtým. A tiež sa mi zrazu zdalo lepšie, že Cirkev to žiada ako súčasť viery a nedáva žiadne zbožné voľby názorov. Je to preto, lebo cez mariánske dogmy je Kristus reálnejší a prítomnejší silnejším spôsobom. Cez tieto tajomstvá Ho Jeho Matka prináša bližšie k nám. Ako som pochopil Nepoškvrnené počatie, náhle mi to proste sedelo celé.

Teraz som katolíckym kňazom a tento rok budem denne mať až tri sv. omše.Jednu s deťmi v škole, druhú so stredoškolákmi a tretiu s mojimi farníkmi. Budem sláviť s veľkou radosťou, poznajúc už akým jedinečným spôsobom Boh pracuje v ľudskej histórii, a to cez ľudí, ktorí prostredníctvom jeho milosti menia kurz vývoja. Tak ako Panna z Nazaretu a tiež trebárs malá pastierka z Lúrd.
A aby som nezabudol. Po mojom vysvätení som mal konverzáciu aj s o. Paulom. Pri mojom svätení potvrdzoval, že som študoval a rozumiem katolíckej viere. Bol to teda Paul, ktorý zase celý vyškerený potvrdzoval, že som kvalifikovaný. Len som na neho čakal, aby som mu mohol povedať: „Daj si pečené kura.“
o. Dwight Longenecker

http://gkupsidedown.blogspot.com/2010/12/fr-paul-fried-chicken-and-immaculate.html