Dramatická výzva z Čenstochovej

273

 

Tato ikona se vydá na pouť na ochranu života od „oceánu k oceánu“, z Vladivostoku do Fatimy.

„Stojíme před tebou, matko našeho Spasitele, a plně si uvědomujeme, že sami nejsme schopni vyhrát tento celosvětový boj. Stůj v čele obrany hnutí pro život a veď nás. Chraň život! Chraň rodinu! Posiluj nás!“

V sobotu 28. ledna se v klášteře Jasná Hora sešli představitelé hnutí pro život z 16 evropských a asijských zemí:

z Ukrajiny, Běloruska, Litvy, Lotyšska, Ruska, Kazachstánu, České republiky, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Španělska, Itálie, Portugalska, Velké Británie, USA a Polska.

Společně provedli „úkon důvěry a zasvěcení“ ikoně Černé Matky Boží Jasnohorské a do rukou Panny Marie svěřili ochranu života a civilizace lásky. P. Peter West, viceprezident pro misie organizace Human Life International (HLI), největší mezinárodní organizace hájící život, přečetl text tohoto úkonu v angličtině.

Galina Maslennikova, vedoucí Centra pro rodinu při katolické katedrále v Moskvě, přečetla text v ruštině. Ewa Kowalewska, jež zastupovala Klub přátel lidského života a polskou pobočku HLI, přednesla text v polštině.

Slavnostní obřad v kapli s ikonou na Jasné Hoře vedl čenstochovský arcibiskup Stanislaw Nowak spolu se dvěma dalšími biskupy a mnoha polskými i zahraničními kněžími. Přítomni byli také pravoslavní kněží z Ukrajiny a Běloruska a představitelé pro-life organizací z těchto zemí.

Během obřadu arcibiskup Nowak požehnal kopii čenstochovské ikony. Podle starobylé tradice otců paulínů byla kopie přinesena k originálu, aby se ho dotkla, což pravoslavná církev uznává jako významné gesto. Arcibiskup Nowak to označil za „polibek z lásky“. Během večerní „Výzvy z Jasné Hory“ přenášené televizí a rozhlasem převor kláštera P. Isidor Matuszewski oslovil přítomné pravoslavné kněze a přivítal je v ruském jazyce. Jim bude svěřena kopie ikony při její pouti napříč Ruskem a na východ.

Tato ikona byla vytvořena s použitím tradiční vaječné tempery, minerálních barev a třiadvacetikarátového zlata na dřevě ve stejné velikosti jako originál.

Oslavám na Jasné Hoře předcházelo setkání představitelů pro-life organizací, především zástupců HLI z různých zemí. Diskutovali o detailním naplánování této pouti od oceánu k oceánu. P. Zacharias Jablonski hovořil o tradici zasílání ikon, doprovázených prosbami k Bohu o pomoc, na poutě, dokonce i do předních linií bitev, tam, kde je život nejvíce ohrožen. Hovořil o polské zkušenosti s poutními ikonami Panny Marie Čenstochovské a o plodech takových poutí.

Dr. Igor Beloborodov z Ruska se podělil o zkušenosti z pořádání automobilových setkání pro život v Rusku a na Ukrajině. Poukázal na reálnou možnost zorganizovat pouť ikony z ruského Dálného východu přes střední a východní Evropu do Fatimy, od Pacifiku k Atlantiku.

Byl vytvořen organizační výbor se zástupci 16 zemí včetně reprezentantů pravoslavných hnutí. Každý člen mezinárodního výboru vytvoří národní výbor zodpovídající za národní pouť ikony. Přesné načasování a trasu pouti určí pravoslavné hnutí v Moskvě.

„Počet obětí již přesahuje dvě miliardy lidských bytostí. Každý den umírá v mateřském lůně dalších 50 tisíc dětí. Mnoho lidí nechce mít vůbec žádné děti. Prostředky k ničení plodnosti a života jsou stále dostupnější a běžnější.“

„Zvyšuje se počet neplodných manželských párů. Dítě se stává produktem moderní technologie, dárcem buněk a orgánů. Jsou „produkovány“ děti s předem určenými rysy, podléhají výběru. Stovky tisíc zmrazených embryí jsou uchovávány mezi životem a smrtí v kapalném dusíku.“

„Člověkem vytvořené mezinárodní zákony popírají právní ochranu života nenarozeného dítěte. Stále více zemí legalizuje eutanazii. Roste počet útoků na manželství a rodinu.“ (z Úkonu důvěry a zasvěcení)

Obhájci lidského života berou na vědomí tyto dramatické skutečnosti a jsou přesvědčeni, že s pomocí Boží, na přímluvu Matky Boží, civilizace života zvítězí. Prohlašují, že „vynaloží veškeré úsilí k ochraně lidského života, obzvláště života těch nejmenších a nejzranitelnějších“. Tato nová ikona Panny Marie Čenstochovské nyní začít vytvářet svou vlastní historii. V neděli 29. ledna bude poslána do Minsku v Bělorusku a odtamtud se vydá na pouť na východ.

http://claritatis.cz/zpravy/evropa/dramaticka-vyzva-z-censtochove/5319