Európsky Titanic narazil na Maďarsko

154

Obří demonstrace proti EU v Budapešti. 500 tisíc až milion Maďarů vyšlo do ulic

V sobotu 21. ledna 2012 proběhla v Budapešti obrovská manifestace proti Evropské unii. Podle několika různých zdrojů se této manifestace zúčastnilo od 500 tisíc do jednoho milionu lidí!

Lidé nesli transparenty a erby s názvy míst odkud pochází. Bylo zde hodně lidí v regionálních lidových krojích, také přišlo hodně mládeže.

Mezi stovkami vlajek se objevily i polské vlajky. Bylo vidět transparenty „Děkujeme Polsku“ a „Děkujeme Litvě“ nebo „Skuteční přátelé se poznají v nouzi. Děkujeme Ti Polsko“.

Podobná demonstrace národní hrdosti proběhla před časem (11. 11. 2011) v Polsku. Média ji dlouho dopředu označovala za akci neonacistů a také tak o ní referovala v den jejího konání. Lidé se neměli dozvědět, že Varšavou pochodovaly desetitisíce vlastenecky smýšlejících Poláků.

Autor: Martin Veselý | Publikováno: 23.1.2012 | Rubrika: VE SVĚTĚ

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1439-obri-demonstrace-proti-eu-v-budapesti-500-tisic-az-milion-madaru-vyslo-do-ulic.aspx

Maďarský vzdor! Opravdu se Maďarsko loučí s demokracií?

Na nový rok vstoupila v účinnost nová maďarská ústava, která byla přijata v dubnu roku 2011. Reakce levicových elit západních Evropy jsou, mírně řečeno, nepříznivé. Například aktuální zpráva na webových stránkách Stavanger Aftenblad, jedněch z největších norských novin, je nadepsána slovy „Maďarsko se loučí s demokracií“. Starší článek, napsaný v době, kdy ústava byla přijata, pak nese titulek „Maďarsko: Nová ústava zavádí diskriminaci.“

Čím byla tato zuřivá reakce vyvolána? Wikipedie to vysvětluje docela dobře:

„Život plodu je chráněn od momentu zplození…

Partneři stejného pohlaví mohou právně registrovat své partnerství,

ale manželství je definováno jako svazek mezi mužem a ženou…

Název státu se mění z Maďarské republiky na Maďarsko,

a ačkoliv země zůstává republikou,

preambule ústavy obsahuje odkazy na Svatoštěpánskou korunu,

stejně jako na Boha, křesťanskou víru, vlast a tradiční rodinné hodnoty.“

Autor: Svein Sellanraa | Publikováno: 6.1.2012 | Rubrika: VE SVĚTĚ

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1390-madarsky-vzdor-opravdu-se-madarsko-louci-s-demokracii-.aspx

Maďarsko: svoboda od lži a násilí

Ohrožení svobody slova, nezávislosti médií, demokracie… Humbuk rozpoutaný opatřením maďarské vlády zavádějící vysoké pokuty (až 18 mil. korun) za nevyvážené zpravodajství.

Stovky evropských politiků a veřejných osobností včetně Václava Havla, který vždy tak hájil demokracii i za cenu bombardování, se postavily proti tomuto zákonu. Jde skutečně o tak nebezpečné opatření, jak se nám snaží vsugerovat?

Předně bychom si měli položit otázku, do jaké míry koresponduje zpravodajství s vyvážeností dnes. Vyjde nám dost tristní poznatek. Tzv. nezávislá žurnalistika propaguje pouze jeden pohled na svět (terorismus, hospodářská krize, ekologický alarmismus, očkování, válka v Iráku či Afghánistánu…), který nemá s vyváženým pohledem na svět nic společného.

Média však nejsou ani nezávislá – zde tkví jeden z podstatných mýtů demokracie. To, že nepatří státu, nezaručuje vůbec nic. Naopak tvoří součást vlastnických trustů, které plní jediný účel, a to manipulovat veřejnost. Masmédia prezentují pouze jeden, oficiálně konformní úhel pohledu a zamlčují spoustu základních faktů, které kdyby byly veřejně odhaleny a pojmenovány, demokracie by se rychle ukázala jako poněkud oprýskaná fasáda něčeho zcela jiného. Namátkou lze vybrat jedno takové tabu: banky jako původce krizí a olupování národů o jejich bohatství. Banky vládnou přes účetní triky úvěrům a v důsledku toho i zadluženým subjektům včetně států. Na to jsou jasné důkazy, které ovšem média zdárně zamlčují a vytváří dojem, že zadlužení států vyplývá ze života občanů nad poměry. To je lež. Nemá snad podobný zákon opodstatnění?

Svoboda slova má platit pro jednotlivce. Pro TV a noviny jen do té míry, že jim nikdo nemá určovat, o čem mají referovat. Ovšem málo si uvědomujeme, že pro ně má mnohem spíše platit omezení v podobě práva občanů na pravdivé a objektivní zpravodajství!

Autor: David Vorovka | Publikováno: 28.3.2011

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/542-madarsko-svoboda-od-lzi-a-nasili.aspx

 

Maďarsko zničí všechna geneticky modifikovaná kukuřičná pole

V březnu Maďarsko představilo nové nařízení, podle kterého musí být geneticky modifikovaná semena kontrolována před jejich uvedením na trh. Nicméně některá geneticky modifikovaná semena byla dána farmářům, aniž by si toho byli vědomi.

Jako výsledek bylo nalezeno a zničeno skoro 1 000 akrů (cca 404 hektarů) kukuřice z geneticky modifikovaných semen napříč Maďarskem. Zástupce státního tajemníka ministerstva pro rozvoj venkova Lajos Bognar řekl, že GM kukuřice byla zaorána a pyl se z ní nerozšířil.

Planetsave hlásí:
„Na rozdíl od některých členských států EU, jsou GM semena v Maďarsku zakázána. Kontroly budou pokračovat navzdory tomu, že jsou obchodníci povinni zajistit, aby jejich semena nebyla geneticky modifikovaná, řekl Bognar.“

Autor: FreePub | Publikováno: 6.9.2011 | Rubrika: ZDRAVÍ

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1020-madarsko-znici-vsechna-geneticky-modifikovana-kukuricna-pole-od-monsanta.aspx