Zjavenie Kráľovnej pomoci, Dechtice, 4. augusta 2013

490

Keď Panna Mária prišla medzi nás, všetkých nás so srdca pozdravila. Na začiatku som sa s ňom modlil Otče náš a Sláva Otcu za dar živej viery. Potom som povedal tak jednoducho: Panna Mária, všetko Ti dávam s dôverou, seba a všetkých týchto ľudí, ktorí sú tu. A vtedy som zakúsil obrovskú lásku Panny Márie, a každý jeden z nás sme boli obdarení. Pochopil som, že niekedy netreba mať veľa slov, ale mať dôveru. Potom som sa s Pannou Máriou modlil modlitbu za uzdravenie a do tejto modlitbe som dával všetkých vás.
Martin Gavenda, Boričky, 4. augusta 201

rozhovor č.1Príklad viery

Vítek Ján, Veselí nad Moravou: „Už od mladosti sa ma snažili rodičia viesť k Bohu, k pravidelným modlitbám. Ako som rástol moja viera v Boha sa stále viac prehlbovala, zisťoval som, že mi veľmi pomáha, keď som zápasil s ťažkosťami. Upevňoval som sa vo viere a s láskou spolu s manželkou navštevujeme takéto miesta, Turzovka, Dechtice.

Toto miesto sme si zvlášť obľúbili, je to pre nás veľkým povzbudením, keď vidíme ako sa tu ľudia zbožne modlia, ako chvália Boha. V tejto ťažkej dobe je to veľké povzbudenie vo viere a radi sem každý mesiac chodíme. Takto spolu s manželkou chceme byť príkladom pre odovzdanie viery aj našim deťom a vnúčatám.“

rozhovor č.2Pomoc a nádej

Jarka Masárová, Trenčianska Teplá:  „Cítim volanie Panny Márie, keď som sa tu prvý krát dostala som vedela, že nie som tu prvý a posledný krát. Odkedy sa stala tragédia v našej rodine a opustil nás náš syn, som sa ešte viacej upla na Pána Boha, v ňom nachádzam pokoj a nádej do ďalších dni života. Dnes som prišla prosiť o pevnú a živú vieru pre manžela a druhého syna, pre pokoj v rodine a o naplnenie nás všetkých láskou a tiež vyprosujem milosť pre duše v očistci.

Na povzbudenie by som chcela povedať matkám, ktoré prídu o svoje deti , aby si nazúfali, aby hľadali útechu u Boha a Panny Márie. Ja som u nich pomoc a nádej našla a som veľmi šťastná.“

rozhovor č.4Dôvera v Boha

Berinšterová Iveta, Košice:  „Materiálny život človeka nenapĺňa úplne, potrebuje aj niečo viacej a hľadá to, je to ten duchovný rozmer života, tam kde to nájde sa rád vracia. Som matka 5 deti a snažíme sa vieru v rodine praktizovať.Pre mňa je to najdôležitejšie v rodine, potom sú tie ostatné veci. Keď zakúsite Božiu milosť, snažíte sa to odovzdať ďalej, lebo ste o tom presvedčení, že je to dobre.Mnoho ľudí má rôzne cesty k Bohu, skúšajú, hľadajú a ja verím tomu, že kto hľadá Boha, že ho nájde.Čo sa týka toho, že máme viacej deti, aj to je o dôvere v Boha, že ich vychováme a že sa budeme vedieť o ne dobre postarať, treba mať dôveru v Boha a nebáť sa toho.“

 

rozhovor č.3aDar života

Mária a Václav Marečkovi s dcérkou Maruškou okr. Uherské Hradište

Václav: „Som na tomto mieste druhý krát, pozval nás sem kamarát a dlhšiu dobu sme pociťovali vo svojom srdci ísť k Panne Márii. Náš úmysel bol predovšetkým poďakovať  za našu malú Marunku, ktorá je pre nás veľkým darom z Neba a rovnako poprosiť Pannu Máriu o príhovor na našej spoločnej ceste“.

Mária:  „Som veriaca od malička, ale moja viera v Boha nebola moc horlivá, ono sa to zmenilo, keď som spoznala svojho manžela, začali sme vieru v Boha viac prežívať a uvedomovať si jeho prítomnosť v našom manželstve.“

Václav:  „Uvedomujeme si, že vieru v Boha a posolstva Panny Márie treba aj napĺňať vo svojom životě a preto kladieme dôraz na to, aby náš deň začínal pravidelnou rannou modlitbou a úplným vydaním sa do Božej vôle, a tímto aby sme nedali zbytočný priestor Zlému.“

Oznam

Výročná augustová púť v Dechticiach sa uskutoční 15. augusta 2013, stretnutie pútnikov je o 15.00 na hore Svätodušnica.  Nakoľko je tento kopec chránenou krajinnou oblasťou,  usporiadatelia prosia pútnikov, aby autobusy a autá odstavili dolu v obci pri družstve a na Svätodušnicu sa vybrali peši. 

www.avemaria.sk