25.6.1697 katolícka rodina v Ríme oslavovala príchod dcéry na svet. Rodičia ju zasvätili Božej Prozreteľnosti a ona sa stala v Jeho rukách nástrojom pre uvedenie jedného z najkrajších volaní Panny Márie v Cirkvi – Panna Mária Dôvery.

Clara Isabella Fornari , dnes už blahoslavená Klára Izabela, vstúpila do konventu Chudobných klarisiek v Todi, kde prežívala drsný život pokánia. To ju pripravilo na obdržanie najvyšších milostí a jej vízie a extázy boli nespočetné. Okrem iného obdržala stigmy či mystickú tŕňovú korunu.

Sestra Klára bola mimoriadne oddaná Panne Márii a svoju oddanosť prezentovala aj namaľovaním posvätného obrazu vlastnou rukou. K obrazu sa viaže množstvo mimoriadnych milostí , je špeciálne známy uzdraveniami .

Moja Matka, Moja Dôvera. Kópia obrazu sa dnes nachádza v Ríme, v Hlavnom seminári, vedľa Baziliky sv. Jána Lateránskeho a dala podnet na vznik uctievania Panny Márie pod titulom Panna Mária Dôvery.

Reprodukcia obrazu Panny Márie dôvery prišla do Ríma sprevádzaná kópiou dokumentu podpísaného pápežom s povolením na uctievanie. Pergamen je zakonzervovaný v archívoch Kongregácie pre prípady svätých, ktorá skúmala prípad beatifikácie sestry Kláry Izabely.

Seminár mal vždy obraz vo veľkej úcte. Medzi študentami sa traduje, že pri utiekaní sa k obrazu v najväčších tiesňach, modlitba nikdy nezostala bez odozvy.

Významnou bola absolútna ochrana seminaristov pred ázijskou cholerou, ktorá skosila tisíce životov v Taliansku v roku 1837. O 30 rokov cholera vypukla opäť, zasiahla aj Vatikán, ale nad seminárom sa opäť rozprestrel ochranný plášť Panny Márie Dôvery.

Počas 1. svetovej vojny Panna Mária dohliadala na viac ako 100 seminaristov , ktorí boli poslaní do vojny a zostalo zachovaných množstvo listov z bojiska, opisujúcich zázračné zásahy Panny Márie u tých, ktorí hľadali jej pomoc. Dôvera seminaristov sa ešte znásobila. .


Prísľub

Mimoriadne milosti sú vyhradené pre všetkých, ktorí majú majú v sebe oddanosť dôvery a Panny Mária prostredníctvom s. Kláry Izabely uskutočnila navyše špeciálny prísľub:

Panna Mária mi odhalila, že každá duša, ktorá bude s dôverou prítomná pred týmto obrazom obsiahne od Jej Syna generálne odpustenie pre všetky svoje hriechy. Naviac, Panna Mária ma uistila, že Panna Mária venuje osobitnú láskyplnosť a oddanosť k Nej každému, kto bude rozjímať nad týmto obrazom.“

V modlitbe “Moja Matka Dôvery“ , vysvetľuje leták vydaný rímskym seminárom, Mária ponúka všetko , a nežiada nič. Je to najvrúcnejšie a najpôsobivejšie vyjadrenie dôverného sa odovzdania sa do rúk Blahoslavenej Matky.

Tak ako apoštol Tomáš pri nohách Vzkrieseného Krista vyjadril svoju vieru: “Môj Pán a môj Boh! ”, tak isto by mali ctitelia Panny Márie pred týmto obrazom opakovať s dôverou v srdci slová: “Mater mea Fiducia mea!” (Moja Matka, moja Dôvera! ).

Originál obrazu Panny Márie Dôvery zostáva v Todi, Taliansko

http://saints.sqpn.com/blessed-clara-isabella-fornari/

http://www.traditioninaction.org/religious/a005rp.htm

 

odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest