TV: Faustína

609

Milí priatelia, prvá nedeľa po Veľkej Noci je sviatok Božieho milosrdenstva.  Tento sviatok je veľmi dôležitou výzvou dnešnej dobe a pre každého veriaceho, ale najmä neveriaceho človeka.  Sviatok sprostredkovala priamo od Pána Ježiša sestra Faustína Kowalská, ktorej sa zjavil a odkázal svetu veľmi dôležité skutočnosti o Božej láske a zľutovaní. 

Medzi rôznymi formami pobožnosti, ktoré nám zanechala sv. Faustína, zaujíma osobitné miesto sviatok Božieho milosrdenstva. Vyplýva to nie natoľko z počtu zjavení, ktoré mu boli venované, ako skôr z množstva prisľúbení, ktoré Ježiš spojil so slávením tohto sviatku. 
V pondelok vo Veľkom týždni 17. apríla 1933 dal Ježiš sv. Faustíne poučenie, akým spôsobom sa má uctievať jeho milosrdenstvo, a opísal jej úlohu, ktorú má splniť na sviatok Božieho milosrdenstva – prejsť celý svet a privádzať zomdlené duše k prameňu jeho milosrdenstva. 
Keď už bol obraz Božieho milosrdenstva takmer dokončený, uskutočnilo sa výnimočne dôležité zjavenie, ktoré zohralo dôležitú úlohu v stvárňovaní pobožnosti. Spasiteľ opäť vyjadril veľkú túžbu, aby sa v prvú nedeľu po Veľkej noci slávil sviatok milosrdenstva. V ten deň sa má z kazateľníc ohlasovať chvála Milosrdenstva, ktoré nezastaví nijaká ľudská bieda. Počas tohto zjavenia Ježiš po prvý raz vyslovil veľký prísľub spojený so slávením sviatku Milosrdenstva : „ Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie hriechov a trestov .“ 

http://www.boziemilosrdenstvo.sk/ucta_k_Boziemu_milosrdenstvu/sviatok_Bozieho_milosrdenstva.html

Príbeh mystického života apoštolky Božieho Milosrdenstva hovorí o svätej sestre Faustíne z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva. Jej život, na prvý pohľad jednoduchý a obyčajný, bol v skutočnosti veľmi pestrý a bohatý.
Prežívala ho v zjednotení s Bohom, ktorého objavovala vo svojej duši. S ním pracovala, modlila sa, s ním prežívala svoje utrpenie i radosť. Svojím životom i slovami odhaľuje fascinujúcu krásu jeho milosrdnej lásky.