Príbeh drinských mučeníc

292

Bosna a Hercegovina, krajina, v ktorej sa nachádza miesto zjavení Kráľovnej pokoja, Medžugorie, je krajina, v ktorej krv mučeníkov sa stala semenom kresťanov. Jeden z príbehov vernosti Evanjeliu a Kristovi je príbeh rehoľníčok – mariánok – z čias druhej svetovej vojny.
V Sarajeve sa 24. septembra 2011 konala slávnosť blahorečenia piatich sestier, ktoré si Cirkev uctieva pod titulom Drinské mučenice.